NOWELIZACJA USTAWY O POT

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zmiany w ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej (dalej: POT) polegają na rozszerzeniu katalogu zadań tej państwowej osoby prawnej o wykonywanie zadań powierzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, na zasadach określonych w umowie pomiędzy POT a ministrem, w zakresie promocji Polski przez polskich sportowców lub kluby sportowe w sportach drużynowych biorących udział w międzynarodowych rozgrywkach sportowych. W ramach realizacji takiego zadania Polska Organizacja Turystyczna będzie mogła podjąć współpracę z klubami sportowymi w sportach drużynowych w celu promocji Polski.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu nowelizacji ustawy, realizacja tego zadania będzie odbywać się na podstawie umowy z ministrem sportu i turystyki, który będzie mógł udzielić POT dotacji z budżetu państwa. POT od ponad 20 lat realizuje zadania związane z wszechstronną promocją Polski. Posiada odpowiednie zasoby, kompetencje i know-how do tworzenia przestrzeni dla współpracy sportu i turystyki. POT będzie współpracować z klubami sportowymi w ramach takich dyscyplin, jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka czy hokej – w kategorii kobiet i mężczyzn. – napisano w uzasadnieniu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

Źródło: POT