NOWY ROK W LABORATORIUM INICJATYW TURYSTYCZNYCH

Nowy Rok rozpoczął się w Laboratorium Inicjatyw Turystycznych spotkaniem członków inicjatywy radomskiej, które odbyło się 8 stycznia 2024 r. w stałym już miejscu spotkań, czyli w Kamienicy Descurów na radomskim Rynku.

Tematyka spotkania koncentrowała się wokół założeń do strategii marki i wdrożenia produktu. Przedstawiciele Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej – lidera jednej z dwóch inicjatyw uczestniczących w Programie Inkubacji i Rozwoju Inicjatyw Turystycznych coraz przedstawiciele członków inicjatywy, m.in.: Miasta Radom, Gminy Szydłowiec, Stowarzyszenia Droga Mleczna i przewodników miejskich wraz z ekspertami specjalizującymi się w budowaniu marek i komercjalizacji produktów turystycznych pracowali nad ideą, nazwą i pozycjonowaniem marki oraz wdrożeniem marki i produktu. Było to kolejne z cyklu zaplanowanych spotkań, które doprowadzić mają do stworzenia produktu turystycznego w oparciu o tematyczne spacery po Radomiu i Szydłowcu.

Program Inkubacji i Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Województwa Mazowieckiego jest pierwszym działaniem w ramach projektu Laboratorium Inicjatyw Turystycznych uruchomionym przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną. To pierwsza w Polsce forma wsparcia komercjalizacji marek i produktów turystycznych regionu. W tym celu, w 2022 r. MROT wraz z ekspertami zewnętrznymi opracowała metodologię inkubowania inicjatyw turystycznych, która w bieżącym roku ma swoją premierę w praktyce.

Pilotażowa edycja Programu Inkubacji i Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Województwa Mazowieckiego to pierwszy w Polsce taki program, który nie tylko będzie uczył, jak stworzyć ofertę turystyczną, ale także sfinansuje m.in.:
– opiekę doradczą ekspertów i specjalistów w okresie inkubacji
– powstanie strategii lub programu komercjalizacji produktu i marki
– promocję inicjatywy w ramach działalności MROT.

Zdjęcia: Renata Konewecka