OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „ODPOCZYWAJ NA WSI”

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wzięła udział w pracach wojewódzkiej komisji konkursowej i wraz z Samorządem Województwa przekazała nagrody i materiały promocyjne dla laureatów konkursu.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego po raz czwarty koordynował wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu plastycznego organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”.

Konkurs ma na celu promocję wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Konkurs przebiega w 3 etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Źródło i zdjęcie: MODR