PARP SPRAWDZIŁ PERSPEKTYWY DLA TURYSTYKI

Turystyka odpowiada za około 4,5 proc. polskiego PKB, wynika z analizy PARP. W 2020 roku jej wartość branży turystycznej została oszacowana na 104,3 mld zł, ale pandemia zmieniła tę gałąź gospodarki. PARP zbadał, jaka czeka ją przyszłość, a raport na ten temat przedstawi 22 września w czasie spotkań branżowych.

Zdecydowana większość przedsiębiorstw sektora, bo 76 proc. odnotowała negatywny wpływ pandemii na swoją działalność – chodzi o spadek liczby klientów i zamówień oraz zachwiania płynności finansowej. Wioletta Skrzypczyńska, ekspert z Departamentu Analiz i Strategii, zwraca uwagę, że obecnie sektor mierzy się z nowymi problemami, głównie skutkami trwającej wojny na Ukrainie i rosnącymi opłatami eksploatacyjnymi. Przedsiębiorcy zmagają się z postępującą cyfryzacją działalności, rosnącym naciskiem na bezpieczeństwo usług oraz zmianą preferencji konsumentów. Trzeba też pamiętać, że dodatkowe trudności w prowadzeniu działalności w czasie pandemii przełożyły się na ogólny kryzys zaufania do sektora turystycznego jako pracodawcy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na premierę raportu, która odbędzie się 22 września cyklu spotkań branżowych. Zaproszeni eksperci będą dyskutować m.in. nad takimi kwestiami jak: trendy i wyzwania w sektorze, zapotrzebowanie na pracowników i kompetencje w sektorze, kierunki rozwoju w sektorze turystyki.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się w formule online.

Źródło: PARP / Zdjęcie: Pixabay