PODRÓŻE MIĘDZYNARODOWE OSIĄGNĘŁY JUŻ 80 PROC. POZIOMU SPRZED PANDEMII

Światowy Barometr Turystyki UNWTO wskazuje na szybkie ożywienie sektora turystycznego w 2023 r.

W pierwszym kwartale 2023 r. przyjazdy międzynarodowe osiągnęły 80 proc. poziomu sprzed pandemii – wynika z Światowego Barometru Turystyki UNWTO.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy za granicę podróżowało 235 milionów turystów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie w 2022 roku. Natomiast w zeszłym roku ponad 960 milionów turystów podróżowało za granicę, co oznacza, że ​​odzyskano dwie trzecie (66 proc.) poziomu sprzed pandemii.

Bliski Wschód odnotował najlepsze wyniki jako jedyny region, który przekroczył liczbę przyjazdów w 2019 r. (+15 proc.) i jako pierwszy odzyskał poziomy sprzed pandemii.

Europa osiągnęła 90 proc. poziomu sprzed pandemii dzięki silnemu popytowi wewnątrz regionalnemu, Afryka – 88 proc., a obie Ameryki około 85 proc. poziomu z 2019 roku.

Azja i Pacyfik przyspieszyły odbudowę turystyki z 54 proc. poziomem sprzed pandemii, ale tendencja wzrostowa ma przyspieszyć dopiero teraz, gdy większość miejsc docelowych, zwłaszcza Chiny, została ponownie otwarta.

Źródło: UNWTO / Zdjęcie: Pixabay