PODRÓŻE SOLO CZY W DUECIE

Polacy lubią podróżować solo, bo cenią niezależność i wolność wyboru. W Polsce aż 44,5% mężczyzn podróżuje, a solo podróżniczkami jest tylko 31,4% kobiet. Warto dodać, że trend ten jest międzypokoleniowy i dotyczy przedstawicieli zarówno najmłodszego pokolenia Z, jak i seniorów.

Podróżujący solo cenią sobie niezależność i wolność wyboru (49,6% ankietowanych), ale również z pozostałych krajów. Co ciekawe, jest on niemal równie ważny bez względu na płeć, a także wiek ankietowanych.

Agencja badawcza Stem/Mark na zlecenie Kiwi.com, wyszukiwarki tanich lotów i podróży oraz firmy traveltech, spytała Polaków oraz mieszkańców regionu Europy Środkowo – Wschodniej o to, czy podróżują razem czy w pojedynkę i co skłania ich do podróży solo.

Okazuje się, że około 25% mieszkańców krajów objętych badaniem (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunią) praktykują samotne podróże, natomiast Polacy są w zdecydowanej czołówce – 38% respondentów, – na tle krajów objętych badaniem to najwyższy wynik (Czesi: 27,6%, Słowacy: 26%, Węgrzy: 26%, Rumuni: 14,5%).

Niemal co czwarty ankietowany (24,4%) choć dotąd nie podróżował w pojedynkę, chciałby spróbować. Co ciekawe, niemal tyle samo mężczyzn (25,3%), co kobiet (23,4%) zadeklarowało taką chęć. Znacznie więcej kobiet (45,2%) niż mężczyzn (30,2%) nie chciałoby podróżować w pojedynkę, nawet gdyby miało taką możliwość.

Co skłania do podróżowania w pojedynkę?

Przede wszystkim niezależność i wolność wyboru – to koronny argument nie tylko wśród ankietowanych z Polski (49,6%), ale również z pozostałych krajów. Co ciekawe, jest on niemal równie ważny bez względu na płeć, a także wiek ankietowanych. Respondenci twierdzą, że podróżując w pojedynkę można łatwiej nawiązywać znajomości i poznawać ludzi (20% ankietowanych), a także przenikać w lokalną kulturę i społeczność, po to, by autentyczniej przeżywać i doznawać nowych wrażeń (21,9%).

Solomooning lub unimoon

Ekstremalne solo – ponad 1500 hashtagów na Instagramie #solomon lub #unimoon – to nowy trend, który odnosi się do nowożeńców, którzy decydują się spędzić miesiąc miodowy bez małżonka. Dla niektórych dostosowanie planów podróży poślubnej jest czymś, w czym nie chcą iść na kompromis.

Planowanie samotnej podróży i wyruszanie na samotną przygodę to oznaka indywidualizacji, która ostatnio została uznana za zdrową dla związku kochanków. Inne rozumowanie może również wynikać z powiedzenia, że musisz najpierw pokochać siebie, zanim pozwolisz innym ludziom cię pokochać. Powody, dla których warto podróżować samotnie, mogą być różne dla każdego i mogą obejmować różne zainteresowania lub konflikty w harmonogramie. Wspólny miesiąc miodowy jest ważny dla nawiązania silnego związku Jednak niektórym osobom pomysł tak wczesnego rozstania się z partnerem może wydawać się sprzeczny z intuicją. – mówi Eliška Řezníček Dočkalová, dyrektor ds. doświadczenia klienta w Kiwi.com.

Badanie przeprowadzone przez Stem/Mark na zlecenie Kiwi.com zostało wykonane metodą CAWI na reprezentatywnej próbie N=1010 Polaków w wieku od 18 do 59 Realizacja badania została przeprowadzona w październiku 2022 roku.

Źródło: Materiał prasowy Kiwi.com / Zdjęcie: Pixabay