PODSUMOWANIE MEETINGS WEEK POLAND 2023

Już po raz 11 odbył się Meetings Week Poland. Tegoroczna edycja konferencji pod hasłem „Platforma współpracy i jej rozwój dzięki innowacyjnym rozwiązaniom” odbyła się w dniach 12-13 czerwca 2023 r.

Celem konferencji było wzmocnienie rozwoju branży poprzez innowacyjne rozwiązania i podejście klastrowe, a także edukacja i profesjonalizacja w obrębie branży.

Dyskusje panelowe dotyczyły następujących zagadnień:
– Wartość współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin w branży i jej wpływ na inne sektory gospodarki. Współpraca branży z administracją rządową i samorządową. Jakie korzyści dla rozwoju branży niesie za sobą współpraca uczelni, agencji eventowych, hoteli? Co dają misje gospodarcze polskim firmom? Czy współpraca się opłaca?
– Potencjał GPT chat i innych rozwiązań sztucznej inteligencji w branży MICE. Jak korzystać ze sztucznej inteligencji? Jakie wynikają z niej korzyści dla branży MICE? Jakie wyzwania stoją przed branżą? Czy tłumacze już nie będą potrzebni?
– Festiwalizacja targów – jako przykład innowacyjności. Proces przekształcania tradycyjnych targów w bardziej dynamiczne i eksperymentalne wydarzenia.
– Wartość spotkań i wydarzeń z perspektywy klientów. Potrzeby klientów a branżowe realia – wyniki badań.
– Prawne pułapki w działalności organizatora imprez… nie tylko turystycznych.
– Polska – atrakcyjna i bezpieczna destynacja – jak przekonać innych, że tak jest? Przykładowe Case studies pozyskanych mega wydarzeń dla Polski:
– Kongres ICCA w Krakowie
– Światowe Forum Miejskie WUF w Katowicach
– Routes Europe w Łodzi
– Wpływ mega wydarzeń na promocję Polski oraz rozwój branży – jesteśmy systemem naczyń połączonych.
– Nowy wymiar transparentności biznesowej – wymogi Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Reporting Directive).
– Przemysł spotkań w Polsce dziś i jutro: gdzie jesteśmy, co przed nami?
– Nowe strategie i plany rozwoju oraz możliwości pozyskiwania funduszy na finansowanie innowacyjnych rozwiązań w branży.

Podczas konferencji odbyły się również warsztaty:
– Warsztat ekspercki POT w ramach Laboratorium Twórców – Poland Convention Bureau:
– Social Selling na LinkedIn, podczas którego Rafał Szymański, ekspert social selling oraz sprzedaży B2B na LinkedIn zwrócił uwagę, że ” na LinkedIn mamy już ponad 24 tys. polskich firm zatrudniających więcej niż 10 pracowników, więc mogących być klientami branży MICE. Jednocześnie w tych firmach pracuje 37 tys. osób w działach HR na stanowiskach decyzyjnych. O tym, jak do nich dotrzeć za pomocą LinkedIn, tak aby był to Social Selling a nie Social Spamming powiemy podczas dzisiejszej sesji Laboratorium Twórców” oraz powiedział również „cieszę się z pytań uczestników, ponieważ pokazuje to, że branża eventowa czy hotelarska ma świadomość jak ważne są Social Media w procesie pozyskania i utrzymania relacji z klientem biznesowym”.
– Warsztat dla hotelarzy – Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, podczas którego rozmawiano o istotnych zagadnieniach rynku hotelarskiego w Polsce, w tym dot. organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi a także zostały zaprezentowane wyniki Barometru SOIT za lata 2020-2022 Prognoza Incentive Travel na 2023.

Szerokie ujęcie sektorowe wątków poruszanych podczas wszystkich paneli tematycznych tegorocznego wydarzenia zapewniło 46 ekspertów, wśród nich: przedstawiciele POT, reprezentanci organizacji branżowych, reprezentanci organizacji pracodawców, przedstawiciele instytucji państwowych.

A tutaj cytujemy dwie wypowiedzi organizatorów:

„Nowa formuła MWP 2023 – dyskusji przekrojowych dotykających całego Przemysłu Spotkań i Wydarzeń okazała się trafna. Opinie uczestników na temat merytoryki były bardzo pozytywne. Wzięcie odpowiedzialności za organizację wydarzenia przez RPSiW TUgether dowodzi dojrzałości organizacji, ale także buduje trwałą bazę, na której możemy rozwijać nasze święto branżowe w przyszłości. Postawiliśmy na Formułę stacjonarną, aby położyć nacisk na networking, na który w okresie intensywnej odbudowy na co dzień nie mamy czasu. Wymiar ludzki jest dla nas niezwykle ważny, bo wydarzenia i branżę tworzą ludzie. Rozmowy o strategii i profesjonalizacji jasno pokazują kierunki rozwoju MICE, który jak pokazały badania nie wrócił jeszcze do poziomów z 2019 roku” – powiedział Łukasz Adamowicz, Prezes Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether.

„Cieszę się, że Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego dołączyła jako współorganizator MWP 2023 oraz że po raz pierwszy MWP odbywa się w hotelu. Na konferencji była liczna frekwencja hotelarzy i jednocześnie przeprowadziliśmy specjalnie dedykowany im warsztat. Rozmawialiśmy o istotnych zagadnieniach rynku hotelarskiego w Polsce” – powiedział Marcin Mączyński, Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Wiceprezes Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether.

Organizatorem Meetings Week Poland 2023 była Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Konferencja odbyła się w dniach 12-13 czerwca br., w salach konferencyjnych Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

Źródło i zdjęcia: Polska Organizacja Turystyczna