POLAND EVENTS IMPACT 2023 – SUKCES BRANŻY SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE

Branża spotkań i wydarzeń odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce, co potwierdzają najnowsze wyniki raportu „Poland Events Impact 2023 – Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski”. Raport, stanowiący podsumowanie kompleksowych badań nad ekonomicznym znaczeniem spotkań i wydarzeń organizowanych w Polsce, ujawnia znaczący wkład tej branży w tworzenie miejsc pracy, generowanie wartości dodanej brutto oraz wzrost PKB kraju. Uzyskane wyniki stawiają branżę spotkań w centrum uwagi, podkreślając jej istotną rolę w ożywianiu gospodarki oraz budowaniu silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Kluczowe wyniki badania

Wyniki badania są imponujące. Wkład branży spotkań w tworzenie miejsc pracy wyniósł 215 tysięcy, co stanowi istotną część ogólnej liczby miejsc pracy w gospodarce Polski. Liczba uczestników spotkań i wydarzeń przekroczyła 18 milionów osób, co świadczy o sporym zainteresowaniu tego rodzaju wydarzeniami zarówno wśród mieszkańców Polski, jak i gości zagranicznych. Przeciętny czas trwania wydarzenia wyniósł 1,7 dnia, co wskazuje na dynamikę i różnorodność organizowanych imprez – podsumowuje prof. Krzysztof Celuch, pomysłodawca badania i właściciel Celuch Consulting.

Wpływ na gospodarkę

Wartość dodana brutto wypracowana dzięki przemysłowi spotkań przekroczyła 22,9 miliarda złotych, co stanowi istotny wkład w rozwój gospodarki kraju. Szacowany wkład przemysłu spotkań w PKB stanowi około 1proc., a całkowity wkład spotkań i wydarzeń w gospodarkę Polski w 2023 roku przekroczył 54,6 miliarda złotych, co podkreśla skalę wpływu tej branży na ogólny rozwój kraju.

Rozwój regionu zależy w dużej mierze od umiejętnego wykorzystania jego potencjału, a branża spotkań i wydarzeń pełni kluczową rolę w tym procesie, mając znaczący wpływ na rozwój gospodarczy oraz promocję naszego województwa. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, w strukturach której działa Mazovia Convention Bureau, nieustannie stara się wspierać i promować tę branżę, aby przyciągać coraz więcej wydarzeń i inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju Mazowsza – podkreśla Izabela Stelmańska, Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Analiza przeprowadzona dla raportu „Poland Events Impact 2023” wykazała również wzrost i rozwój branży spotkań w porównaniu do lat poprzednich, mimo różnorodnych wyzwań i ograniczeń. Wskazuje to na odporność i potencjał tego sektora, który może stanowić istotny czynnik napędzający rozwój gospodarczy kraju.

Wartość uzyskanych wyników podkreśla nie tylko istotną rolę, jaką odgrywa branża spotkań i wydarzeń, ale również skłania do doceniania jej znaczenia oraz ułatwiania dalszego rozwoju.

Dlatego też raport „Poland Events Impact 2023” stanowi ważne źródło informacji i wskazówek dla decydentów gospodarczych i politycznych, którzy podejmują kluczowe decyzje dotyczące rozwoju kraju.

Organizatorzy projektu

Raport „Poland Events Impact 2023 – Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski”, który został przygotowany przez zespół naukowo-branżowy prowadzony przez Celuch Consulting pod auspicjami Events Industry Council, przy współpracy z reprezentantami regionów z Polski, obiektami, w których odbywają się spotkania i wydarzenia, oraz organizatorami spotkań, jest trzecim tego typu dokumentem przygotowanym dla Polski.

Organizatorami projektu w roku 2023 są Celuch Consulting (lider projektu), Instytut Turystyki i Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie, Centrum Projektowania Doświadczeń w Branży Spotkań i Turystyce Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Meeting Professionals International Poland Chapter. Projekt został przeprowadzony pod auspicjami Events Industry Council i MPI Foundation oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tworzenie raportu wsparły również stowarzyszenia branżowe, convention bureaus działające w Polsce, na czele z Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej oraz media branżowe, które udzieliły partnerstwa (MeetingPlanner.pl) oraz licznych patronatów. Analiza nie byłaby możliwa bez pozyskania partnera, jakim jest firma Z-Factor, która specjalnie na potrzeby badania przygotowała narzędzie badawcze. Partnerem raportu jest Mazovia Convention Bureau (Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna).