POROZUMIENIA W RAMACH PROJEKTU LABORATORIUM INICJATYW TURYSTYCZNYCH PODPISANE

W dniu 01 czerwca br. w siedzibie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej podpisano porozumienia pomiędzy MROT a przedstawicielami inicjatyw turystycznych – zwycięzców konkursu wyłaniającego kandydatów do Programu Inkubacji i Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Mazowsza w 2023 roku.

W imieniu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej porozumienia podpisali Izabela Stelmańska – Prezes Zarządu MROT i Wojciech Rzewuski – Skarbnik MROT.

W imieniu „Inicjatywy na Rzecz Rozwoju Regionu Radomskiego” porozumienie podpisały Magdalena Krajewska – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej i Magdalena Nowacka – Wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej.

W imieniu inicjatywy „W KRAinie przygody” porozumienie podpisał Piotr Dutkiewicz właściciel firmy Everal.

Program Inkubacji I Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Mazowsza jest pierwszym działaniem w ramach projektu Laboratorium Inicjatyw Turystycznych uruchomionym przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną. To pierwsza w Polsce forma wsparcia komercjalizacji marek i produktów turystycznych regionu. W tym celu, w 2022 r. MROT wraz z ekspertami zewnętrznymi opracowała metodologię inkubowania inicjatyw turystycznych, która w bieżącym roku ma swoją premierę w praktyce.

Pilotażowa edycja Programu Inkubacji i Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Mazowsza to pierwszy w Polsce taki program, który nie tylko będzie uczył jak stworzyć ofertę turystyczną, ale także sfinansuje m.in.:

  • opiekę doradczą ekspertów i specjalistów w okresie inkubacji
  • powstanie strategii lub programu komercjalizacji produktu i marki
  • promocję inicjatywy w ramach działalności MROT.