POT – PLANY I REKOMENDACJE DO 2030 ROKU

Polska Organizacja Turystyczna zaprezentowała swój siedmioletni plan strategii komunikacji marketingowej, czyli “Diagnozę strategiczną dla potrzeb komunikacji marketingowej Polski w turystyce do roku 2030”. Ma ona pomóc w skuteczniejszej promocji Polski jako atrakcyjnego celu turystycznego.

Na ponad 90 stronach dokumentu została zawarta analiza zasobów turystycznej marki Polska, jej odbiorców i otoczenia oraz rekomendacje dla podmiotów z branży. Rekomendowane działania zostały pogrupowane w ośmiu kategoriach, które dotyczą różnych aspektów prowadzenia skutecznej komunikacji marketingowej w turystyce.

Dobre praktyki, trendy i komunikacja konkurencji

Znajdują się tam m.in. zasady komunikacji, bez których trudno jest utrzymać jej spójność; zarządzanie tożsamością i turystyczną reputacją marki Polska; propozycje usprawnienia komunikacji i współpracy POT z polską branżą turystyczną, w tym zwłaszcza z lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi; nowe technologie do wykorzystania w komunikacji marketingowej; działania do przeprowadzenia na rynku krajowym oraz zagranicznych.

Oprócz tego w analizie dokonano segmentacji behawioralnej turystów polskich i zagranicznych. Przedstawione zostało również otoczenie turystycznej marki Polski i ich działania marketingowe oraz informacje, w jaki sposób konkurencja stosuje dobre praktyki, kształtuje trendy globalne, a także te działania wpływają na rozwój turystyki.

Projekt był realizowany w od maja do października 2022 roku przez zespół pracowników POT, grono ekspertów z obszaru marketingu turystycznego oraz firmę Locativo – wykonawcę diagnozy. W trakcie prac nad dokumentem przeprowadzono m.in. warsztaty z udziałem przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, podmiotów komercyjnych z branży turystycznej i przewodników miejskich.

Szczegółowa strategia znajduje się pod linkiem: Diagnoza strategiczna dla potrzeb komunikacji marketingowej Polski w turystyce do roku 2030.

Źródło i zdjęcie: Polska Organizacja Turystyczna