POT UHONOROWAŁA AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH

21 marca 2024 roku odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich, zorganizowana przez Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Silesia Convention Bureau. Wydarzenie miało miejsce w Walcowni Muzeum Hutnictwa i Cynku w Katowicach.

Podczas Gali uhonorowani zostali Ambasadorzy i Ambasadorki Kongresów Polskich za lata 2022 i 2023, wybrani przez Kapitułę. Program Ambasadorów Kongresów Polskich, realizowany we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce, ma na celu promocję Polski jako atrakcyjnego miejsca do organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

W imieniu prof. dr hab n. med. Justyny Kowalskiej statuetkę odebrała Izabela Stelmańska – Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Mateusz Czerwiński – Prezes Zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Krótka, wspólna przemowa była idealną okazją do ogłoszenia projektu, który będzie realizowany pomiędzy Warsaw Convention Bureau i Mazovia Convention Bureau: Warszawsko-Mazowiecki Klub Ambasadora Kongresów.

Prezes POT, Rafał Szmytke podkreślił wagę pozyskiwania kongresów i konferencji dla rozwoju kraju oraz jego pozycji Polski na arenie międzynarodowej, zaznaczając rolę zaangażowania ludzi nauki, kultury i biznesu w ten proces.

Pozyskiwanie kongresu, konferencji, wydarzeń międzynarodowych to ogromnie żmudna, trudna, często wieloletnia praca, polegająca na aplikowaniu, zabieganiu o to, aby dane wydarzenie zostało zorganizowane w Polsce. Właśnie zaangażowanie ludzi nauki, kultury i biznesu w pozyskiwaniu kongresów, konferencji i spotkań jest istotnym elementem wpisującym się w znaczenie tego sektora w polskiej gospodarce – powiedział Rafał Szmytke.

Paula Fanderowska, prezeska Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, podkreśliła wagę współpracy oraz determinacji Ambasadorów i Ambasadorek Kongresów w przyciąganiu wydarzeń do Polski.

Spotykamy się tutaj w bardzo szerokim gronie. Mówi się, że żeby pozyskać kongres trzeba orkiestry, trzeba współpracy. Przede wszystkim najważniejszymi postaciami i spiritus movens dla kongresów i konferencji są Ambasadorki i Ambasadorzy tychże wydarzeń. To od ich determinacji, od ich wysiłku oraz ich zaangażowania zależy czy nasze miasta i regiony będą gospodarzami kolejnych wydarzeń.

Podczas Gali w Katowicach w 2024 roku uhonorowane zostały następujące osoby:
– Prof. dr hab. Małgorzata Barańska, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
– Prof. dr hab. Aleksander Bursche, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
– Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska – Kołaczyk, Prorektor ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– Dr hab. n. med. Andrzej Mariusz Fal, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA/Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
– Prof. dr hab. Magdalena Frąc, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
– Dr Paweł Gajdzis, Uniwersytecki Szpital Kliniczny/Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
– Prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Politechnika Śląska – obecnie Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
– Dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
– Dr hab. Justyna Kowalska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
– Prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Uniwersytet Śląski
– Prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut – Obserwatorium Astronomiczne – dyrektor
– Dr n. med. Jacek Mazek, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Grucy w Otwocku
– Agnieszka Pleti, Fundacja Poland Business Run
– Prof. dr hab. Magdalena Rudzińska, Kierownik Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego
– Dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP, Politechnika Poznańska/Stowarzyszenie Rotopol
– Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
– Piotr Węgrzyn, Fundacja Candela
– Łukasz Wilczyński, Europejska Fundacja Kosmiczna
– Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski, Założyciel Grupy Medycznej OCHO

Źródło i zdjęcie: POT/Poland Convention Bureau