PRACOWITY TYDZIEŃ KONSULTACJI W MROT

W ostatnim tygodniu trwały konsultacje z członkami MROT dotyczące tworzenia planu działania organizacji na 2022 rok zgodnie z sugestiami i oczekiwaniami członków. W 4 spotkaniach, które miały charakter hybrydowy, umożliwiający udział fizyczny oraz udział on-line za pośrednictwem łącza internetowego uczestniczyło łącznie ponad 50 osób. Wszystkim, którzy podzielili się pomysłami i przyczynili się do wzbogacenia naszych wspólnych planów działania serdecznie dziękujemy.

W ramach przygotowań do formułowania planu pracy organizacji na 2022 odbyły się już 4 warsztaty:
– 29 listopada – warsztat z przedstawicielami lokalnych organizacji turystycznych,
– 30 listopada – warsztat z przedstawicielami samorządów,
– 1 grudnia – warsztat z przedstawicielami instytucji kultury,
– 2 grudnia – warsztat z przedsiębiorcami.

W najbliższym tygodniu – 8 grudnia w godz. 10:00 – 15:00 – odbędzie się warsztat ze stowarzyszeniami, lokalnymi grupami działania i pozostałymi członkami MROT oraz ze wszystkimi, którzy nie mogli wziąć udziału w warsztatach planistycznych we wcześniejszych terminach.

Zapraszamy do konsultacji z sugestią udziału on-line, co uchroni uczestników przed bezpośrednim kontaktem z większą liczbą osób oraz wykluczy ryzyko zarażeniem wirusem Covid-19.