PROGRAM WSPARCIA TURYSTYKI – OGŁOSZONO KONKURS 2024

W dniu 11 marca br. został ogłoszony konkurs MSiT na dofinansowanie zadań publicznych – program wsparcia turystyki 2024. Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie – tegoroczna pula wsparcia to 12 mln. 600 tyś. złotych. Wnioski można składać do 2 kwietnia br.

Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka pn.: Program wsparcia turystyki.

Celem konkursu jest poprawa jakości świadczonych usług turystycznych na rynku krajowym oraz kontynuacja wsparcia dla krajowej branży turystycznej, skupiającej się na czterech podstawowych obszarach tj.: wsparcie finansowe i niefinansowe, rozwój, cyfryzacja usług, komunikacja, promocja i doskonalenie kadr turystyki.

W konkursie wyodrębniono 4 priorytety merytoryczne w ramach, których uprawnione podmioty mogą składać oferty na wsparcie realizowanych przez nich zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka:

Priorytet 1 – Działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki regionalnej.

Priorytet 2 – Działania na rzecz popularyzacji, wsparcia i ułatwiania uprawiania turystyki aktywnej w kraju.

Priorytet 3 – Transformacja cyfrowa w turystyce krajowej i w dziedzinie badań oraz szkoleń na rzecz turystyki.

Priorytet 4 – Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa turystów podczas wypoczynku na terenie Polski.

Na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka na rok 2024 zaplanowano kwotę w wysokości: 12 600 000 zł.

Oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2024 należy składać i przesyłać wyłącznie elektronicznie w systemie AMODIT (https://wnioski.msit.gov.pl) w terminie od 11 marca 2024 r. do 2 kwietnia 2024 r.

Pełna dokumentacja konkursu dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenia-konkursu-pn-program-wsparcia-turystyki

Źródło: www.msit.gov.pl / Zdjęcie: Pixabay