PROJEKT ESTET WPROWADZI ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ DO PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO KADR DLA TURYSTYKI

Współrealizowany przez MROT od roku 2020 projekt pt. ESTET – Włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki wchodzi w kolejny, bardzo ważny etap.

Wspólnie z partnerami projektu zakończyliśmy realizację następujących działań:

 • Na podstawie przeprowadzonych spotkań w grupach fokusowych z kadrą nauczycielską oraz branżą i organizacjami turystycznymi opracowaliśmy raport pt. „Ramy koncepcyjne włączania umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie turystyki”, które są bazą do kolejnych działań projektowych.
 • Opracowaliśmy 3 moduły szkoleniowe programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w dziedzinie turystyki zrównoważonej i innowacyjnych praktyk nauczania:
  • Moduł 1 – Zrównoważony rozwój turystyki
  • Moduł 2 – Umiejętności związane ze zrównoważonym rozwojem
  • Moduł 3 – Zasoby szkoleniowe dla rozwoju zrównoważonych umiejętności
 • Opracowaliśmy szczegółowe scenariusze: 36 Webquestów, 18 filmów wideo i 18 programów nauczania w miejscu pracy, które będą służyły nauczycielom jako materiały dydaktyczne.
 • Opracowaliśmy 12 scenariuszy sesji szkoleniowych dla nauczycieli w ramach wszystkich modułów szkoleniowych

Opracowane scenariusze są podzielone na następujące obszary tematyczne:

 • Zielone umiejętności dla ochrony środowiska,
 • Społeczno-kulturalne powiązania,
 • Zielone umiejętności dla gospodarki.

Obecnie trwa tłumaczenie wszystkich opracowanych materiałów na języki narodowe wszystkich partnerów.

Przed nami kolejne działania projektowe, podczas których po prawie dwóch latach prac studialnych i eksperckich zaprezentujemy wszystkie opracowane materiały kadrze nauczycieli i edukatorów:

 • Nakręcenie 18 filmów szkoleniowych oraz zaopatrzenie ich w napisy w językach narodowych partnerów projektu
 • Współpraca z partnerami z branży turystycznej w celu weryfikacji opracowanych materiałów
 • Cykl szkoleń dla nauczycieli przy wykorzystaniu wszystkich opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Konferencja podsumowująca projekt

Projekt ESTET ma na celu wzmocnienie pozycji podmiotów prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe w całej Europie, aby dostosować edukację i szkolenie w zakresie turystyki do nowych trendów rozwoju branży turystycznej poprzez włączenie umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów nauczania realizowanych za pomocą innowacyjnych praktyk.

Projekt ma charakter międzynarodowy i jest realizowany przez 7 partnerów z Polski, Włoch, Grecji, Francji, Irlandii i Bułgarii, a jego liderem jest Społeczna Akademia Nauk. Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+.