PROJEKT MROT – TRADYCJA MAZOWIECKIEJ WSI DLA TURYSTYKI I EDUKACJI – WYSOKO OCENIONY W KONKURSIE KSOW

W dniu 6 czerwca Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Izabela Stelmańska oraz Skarbnik MROT Wojciech Rzewuski podpisali umowę na realizację projektu „Tradycja mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji – część druga”. W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisała członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. Projekt przygotowany przez MROT i biorący udział w konkursie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich został wysoko oceniony i w ślad za tym otrzymał dofinansowanie w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, Plan operacyjny 2022-2023.

Tegoroczna, druga edycja projektu, jest kontynuacją operacji współfinansowanej w ramach KSOW w 2022 r. i polega na upowszechnieniu wiedzy i doświadczeń w zakresie tradycji i dziedzictwa kulturowego mazowieckiej wsi: upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych.

MROT jest tylko jednym z wielu beneficjentów konkursu organizowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Warsztaty, wyjazdy studyjne, konkursy, olimpiady i konferencje – to działania partnerów KSOW, które otrzymają 1,4 mln zł dofinansowania w ramach tego konkursu. Umowy z partnerami KSOW na wsparcie 29 projektów podpisała Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Tegoroczny nabór podzielono na cztery rodzaje zadań skierowanych do lokalnych grup działania, samorządów, organizacji pozarządowych czy podmiotów naukowych i gospodarczych.

Jak podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, wnioski złożone w ramach obecnej edycji są ciekawe i zróżnicowane. – Jestem pewna, że projekty zgłoszone przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na Mazowszu wpłyną na rozwój wsi i rolnictwa. Jako samorząd powinniśmy wspierać takie inicjatywy.

W 2023 roku z pomocy KSOW skorzysta 6 lokalnych grup działania: LGD Ziemi Mińskiej, LGD Natura i Kultura, LGD Razem Dla Rozwoju, LGD Tygiel Doliny Bugu, LGD Przyjazne Mazowsze i LGD Między Wisłą i Kampinosem.

Wśród partnerów KSOW, którzy otrzymają wsparcie, jest też 7 jednostek samorządu terytorialnego. Są to: powiat płocki, miasto i gmina Serock, gmina Osieck, gmina Stanisławów, gmina Jakubów, gmina Klembów, gmina Zatory i gmina Nasielsk.

Pomoc finansową na realizację zgłoszonych projektów dostaną także: Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Spółdzielnia Golden Bull, konsorcjum firm Fundacja Ekologiczna „Ekoostoja”, Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, którego aż dziewięć wniosków zakwalifikowało się w tym roku do realizacji.

Wkrótce ruszą też XXX edycja Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz IX Mazowiecka Konferencja Pszczelarska pt. „Wpływ zmian klimatu na zachowanie i liczebność pszczoły miodnej”. Wśród dofinansowanych działań znalazły się m.in. warsztaty np. „Ziołowa ścieżka edukacyjna – urządzanie ziołowych ogrodów na terenie powiatu łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego” czy garncarskie w rejonie północno-wschodniego Mazowsza. Są także wyjazd studyjny „Wieś z elementami chowu alpak i agroturystyki” oraz działanie „Przetwórstwo lokalne i turystyka – jak skutecznie wykorzystać walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe dla rozwoju obszarów wiejskich”. Nie zabraknie tzw. tematów dnia – na liście rankingowej projektów do realizacji znalazły się: „Smart Villages – sieci powiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza”; konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim czy „Tradycja mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji – część druga”.

Źródło: Mazovia.pl