RAPORT GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO O TURYSTYCE

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące turystyki w 2022 roku. W obszernym raporcie można przeczytać, że W 2022 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 35,4 mln turystów, tj. o 53,5% więcej niż w poprzednim roku. Turystów krajowych było więcej o 43,3%, a zagranicznych o 135,2% niż w 2021 r. Niemal wszyscy turyści zagraniczni (97,3%) nocowali w obiektach posiadających 10 lub więcej miejsc.

Liczba noclegów udzielonych turystom w 2022 r. wyniosła 93,9 mln (o 42,5% więcej niż rok wcześniej), w tym 15,3 mln udzielono turystom zagranicznym (w 2021 r. – 7,3 mln).

W końcu lipca 2022 r. liczba funkcjonujących w kraju turystycznych obiektów noclegowych wyniosła 18,8 tys., w tym 9,0 tys. (tj. 48,0%) posiadało mniej niż 10 miejsc noclegowych. W porównaniu z lipcem 2021 r. liczba obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych zwiększyła się o 7,0%, natomiast o 1,8% zmniejszyła się liczba obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych. W strukturze obiektów dominowały pokoje gościnne/kwatery prywatne oraz kwatery agroturystyczne, które stanowiły łącznie ponad 60% wszystkich turystycznych obiektów noclegowych. Kolejną pod względem liczebności grupą obiektów były hotele, których udział wyniósł 13,7%.

Czas pobytu turystów krajowych i zagranicznych w obiektach był podobny – skorzystali oni średnio z niespełna 3 noclegów. W ciągu 2022 r. turyści skorzystali łącznie z 90,0 mln noclegów (o 43,2% więcej niż w 2021 r.), w tym turyści zagraniczni z 14,8 mln (o 106,0% więcej).

Liczba turystów korzystających z bazy noclegowej we wszystkich województwach była większa w porównaniu z rokiem poprzednim. Największą liczbę turystów odnotowano w obiektach województw mazowieckiego (5,9 mln) i małopolskiego (5,2 mln). W tych województwach przebywało również najwięcej turystów zagranicznych – odpowiednio 1,5 mln oraz 1,2 mln.

Najwięcej udzielonych noclegów odnotowano w województwie zachodniopomorskim (15,2 mln). Turyści chętnie korzystali z noclegów również w województwie małopolskim (13,7 mln) oraz mazowieckim (10,3 mln).

Liczba mieszkańców Polski w wieku 15 lat lub więcej uczestniczących w 2022 r. w przynajmniej jednym wyjeździe turystycznym, z co najmniej jednym noclegiem, wyniosła 19,1 mln osób (o 12,5% więcej niż w 2021 r.), co stanowiło 59,1% mieszkańców Polski w tej grupie wiekowej.

W 2022 r. liczba wyjazdów turystycznych zrealizowanych przez gospodarstwa domowe wyniosła 38,3 mln (o 15,2% więcej niż w 2021 r.), co oznacza, że jedno gospodarstwo domowe uczestniczyło średnio w 3 wyjazdach. Przeciętnie w jednym wyjeździe uczestniczyły 2 osoby. Większość wyjazdów (92,6%) stanowiły wyjazdy w celach prywatnych.

W ciągu roku mieszkańcy Polski odbyli łącznie 74,4 mln podróży turystycznych (jedna osoba mogła odbyć kilka podróży) – o 18,9% więcej niż w 2021 r. Zdecydowanie przeważały podróże krajowe – było ich 61,2 mln, z tego 34,8 mln podróży krótkookresowych (2-4 dni) i 26,4 mln podróży trwających 5 dni lub dłużej. Liczba zagranicznych podróży mieszkańców Polski wyniosła 13,2 mln i przeważnie były to podróże trwające 5 dni lub dłużej (10,8 mln).

Źródło: GUS  /  Zdjęcie: Pixabay