RUSZA KAMPANIA PROMOCYJNA MAZOWIECKA WIEŚ ZAPRASZA

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczyna internetową kampanię promującą wypoczynek na mazowieckiej wsi oraz edukację w zakresie zrównoważonej turystyki. Akcja będzie prowadzona w kanałach informacyjnych MROT na stronach internetowych ModaNaMazowsze.pl i mrot.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku i YouTube. Kampanii towarzyszy wydanie 2. części przewodnika turystycznego „Mazowiecka wieś zaprasza”.

W jesiennej kampanii artykuły, posty, wywiady i spoty promocyjne będę pojawiały się codziennie od 6 listopada do 5 grudnia br.
Premiera pierwszego wywiadu w dniu 6 listopada na: www.facebook.com/mazowiecka.regionalna.organizacja.turystyczna
Premiera pierwszego spotu promocyjnego w dniu 8 listopada na: www.facebook.com/modanamazowsze

Kampania jest elementem projektu „Promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu” zawierającego m.in. następujące działania:
– organizację i przeprowadzenie z udziałem ekspertów konferencji on-line pt. „Trendy w rozwoju zrównoważonej turystyki”, której zapis dostępny jest pod adresem: www.facebook.com/Mazowiecka.Regionalna.Organizacja.Turystyczna/videos/1572128123126003
– realizację „w terenie” oraz publikację 10 półgodzinnych wywiadów z właścicielami gospodarstw agroturystycznych na Mazowszu,
– realizację i emisję 20 spotów wideo promujących wybrane działalności agroturystyczne na Mazowszu posiadające wyróżniający się potencjał turystyczny,
– opracowanie i wydanie drugiej części przewodnika turystycznego „Mazowiecka wieś zaprasza” dostępnego w wersji książkowej oraz w wersji elektronicznej jako plik PDF pod adresem:
https://www.mrot.pl/wp-content/uploads/2021/10/Mazowiecka-Wies%CC%81-internet.pdf
– realizację 2 kampanii promocyjnych w internecie – jesienią tego roku oraz wiosną przed kolejnym sezonem wakacyjnym.

„Promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu” to kolejny już projekt związany z promocją najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu realizowany przez zespół Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zarówno w internecie jak i „w realu” zapraszamy na mazowiecką wieś!