RUSZA KONKURS NA NAJLEPSZE WIOSKI TURYSTYCZNE

Powraca konkurs na Najlepsze Wioski Turystyczne, organizowany przez Światową Organizację Turystyki. Konkurs, zapoczątkowany w 2021 roku, promuje i wzmacnia rolę turystyki w ochronie terenów wiejskich, wraz z ich krajobrazami, różnorodnością naturalną i kulturową, systemami wiedzy oraz lokalnymi wartościami. Jednocześnie inicjatywa ta promuje transformacyjne podejście do rozwoju turystyki w miejscowościach wiejskich, które przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Po sukcesie projektu pilotażowego w 2021 roku, Światowa Organizacja Turystyki ogłosiła kolejną edycję konkursu ” Najlepsze Wioski Turystyczne”, na rok 2022.

W 2021 roku uhonorowano 40 wiosek z ponad 30 krajów z pięciu regionów świata (z ponad 170 zgłoszeń), a kolejne 20 wiosek zostało wybranych do udziału w Programie Modernizacji. Teraz państwa członkowskie UNWTO są ponownie zaproszone do przedstawiania kandydatur za pośrednictwem swoich narodowych organizacji turystycznych. Zgłoszenia będą otwarte do 28 czerwca 2022 r., a wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec roku.

Konkurs „Best Tourism Villages by UNWTO” wybiera przykłady miejscowości turystyki wiejskiej o uznanych walorach kulturowych i przyrodniczych, które zachowują i promują wartości, produkty i styl życia na obszarach wiejskich oraz wyraźnie angażują się w innowacje i zrównoważony rozwój we wszystkich jego aspektach – ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Wyróżnienie opiera się na ocenie ich zasobów i inicjatyw w dziewięciu obszarach obejmujących trzy filary zrównoważonego rozwoju.

Program Modernizacji „Najlepsze Wioski Turystyczne UNWTO” pomaga wybranym wioskom spośród tych, które nie spełniają wszystkich kryteriów, aby otrzymać wyróżnienie. Wioski te otrzymują wsparcie od UNWTO i partnerów w zakresie poprawy elementów obszarów, które w procesie oceny zostały uznane za luki.

Sieć „Najlepsze Wioski Turystyczne UNWTO” stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. W jej skład wchodzą przedstawiciele wiosek uznanych za „Najlepszą Wioskę Turystyczną UNWTO”, a także tych, które uczestniczą w Programie Modernizacji. Sieć będzie korzystać z wkładu ekspertów, partnerów z sektora publicznego i prywatnego zaangażowanych w promocję turystyki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Sieć przyczynia się również do pracy UNWTO w zakresie określania dobrych praktyk, opracowywania wytycznych i zaleceń dotyczących polityki, a także spostrzeżeń i wiedzy.

Wnioski zostaną ocenione przez zewnętrzną, niezależną Radę Doradczą składającą się z ekspertów z różnych dziedzin na podstawie dziewięciu obszarów oceny obejmujących zasoby naturalne i kulturowe, a także inicjatywy w ramach trzech filarów zrównoważonego rozwoju – ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.

Turystyka daje społecznościom na całym świecie ogromne możliwości budowania nowych przedsiębiorstw, promowania i ochrony swojej kultury. Z niecierpliwością czekam na przykłady wiosek, które pracują nad wykorzystaniem wyjątkowego potencjału turystyki w celu wspierania zrównoważonego rozwoju i tworzenia szans dla wszystkich. – powiedział sekretarz generalny UNWTO Zurab Pololikaszwili.

Źródło: UWTO / Zdjęcie: MROT