RUSZA PUBLICZNY SYSTEM REJESTRU W TURYSTYCE

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprezentowało Publiczny System Rejestru w Turystyce. Na portalu turystyka.gov.pl będzie można znaleźć wykaz legalnie działających obiektów turystycznych w całej Polsce wraz ze szczegółowymi danymi o ich usługach, a także wykaz usług przewodników górskich oraz organizatorów szkoleń dla takich przewodników. Portal będzie dostępny w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Publiczny System Rejestru w Turystyce ma ułatwić Polakom korzystanie z szerokiego i bezpiecznego wypoczynku w kraju oraz dostępu do informacji o ofercie turystycznej w Polsce. Od 19 lipca ruszy także aplikacja mobilna TurystykApp, z szybkim i prostym dostępem do danych o obiektach turystycznych.

Zdaniem wicepremiera Jarosława Gowina, dowodem popularności wakacji w Polsce jest skala wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego na usługi hotelarskie oraz imprezy turystyczne. Liczba aktywowanych bonów utrzymuje się na poziomie ok. 7 tys. tygodniowo. Zainteresowanie programem wzrosło prawie pięciokrotnie. Od początku istnienia programu wykorzystano ponad 2 mln bonów – mówił szef MRPiT.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy zapowiadał, że na portalu turystyka.gov.pl można sprawdzić działające obiekty hotelarskie i organizatorów turystycznych w całej Polsce. W ten sposób można sprawdzić, czy wyszukiwany obiekt spełnia kryteria przypisane poszczególnym kategoriom obiektów noclegowych. Na portalu znajdzie się także wykaz organizatorów szkoleń dla kandydatów na takich przewodników oraz dane liczbowe dotyczące uprawnień Przewodników Górskich nadanych przez poszczególnych marszałków województw. Poprzez Publiczny System Rejestru w Turystyce sprawdzimy także, czy podmiot, u którego chcemy zakupić usługę turystyczną, znajduje się w odpowiednim rejestrze- mówi wiceminister Andrzej Gut-Mostowy podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślał Dyrektor Departamentu Turystyki w MRPiT Dominik Borek, w rejestrze można sprawdzić szczegółowe informacje o wyszukiwanym obiekcie hotelowym, np. czy realizuje płatności Polskim Bon Turystycznym, lub jakie zabytki, pomniki znajdują się w jego okolicy. Dyrektor Borek dodawał że mocno liczy na to, że oprócz danych z urzędów marszałkowskich znajdą się tam także nieklasyfikowane obiekty noclegowe, których rejestrowanie leży w gestii poszczególnych gmin.

Ewidencja prowadzona w Portalu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego pozwala w prosty i bezpłatny sposób sprawdzić czy biuro podróży, z którego usług chcemy skorzystać działa legalnie i posiada wymagane zabezpieczenia finansowe. Równie ważne jest zapoznanie się z umową dotyczącą imprezy turystycznej. Na naszych stronach tłumaczymy jakie elementy powinna ona zawierać. Z kolei przed samym wyjazdem warto wyrobić w sobie nawyk sprawdzenia zakresu i rodzaju ubezpieczenia podróżnego – mówił prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Marek Niechciał, który także przypomniał procedurę działania w przypadku upadłości organizatora turystyki, podkreślając, że w 2020 r. było mniej upadłości niż w bardzo dobrym dla turystyki roku 2019.

Dzięki zamieszczonemu na portalu Publicznemu Systemowi Rejestru w Turystyce osoby korzystające z usług turystycznych otrzymają informacje m.in. o: legalnie działających obiektach hotelarskich w Polsce – pensjonatach, kempingach, domkach, schroniskach, schroniskach młodzieżowych, motelach, hotelach, polach biwakowych, legalnie działających organizatorach turystycznych, organizatorach szkolenia dla kandydatów na Przewodników Górskich, danych liczbowych dotyczących uprawnień Przewodników Górskich nadanych przez poszczególnych marszałków województw.

Publiczny System Rejestru w Turystyce daje możliwość: wyszukiwania obiektów na mapie wybranego rejestru, nawigację mapy, mierzenie odległości między wybranym obiektem a atrakcją turystyczną, wyszukiwania obiektu według konkretnych kryteriów, informacje o obiektach, w których można zapłacić bonem turystycznym.

Uruchomienie turystycznego rejestru jest realizacją programu „Polska Cyfrowa E-administracja i otwarty rząd” – „Otwarte Dane Plus” finansowanego z funduszy europejskich. Celem programu jest wzrost ilości i poprawa jakości otwartych danych publicznych oraz zwiększenie ich ponownego wykorzystywania. W ten sposób poszerzy się możliwości realizacji bardziej zaawansowanych e-usług.

Ponadto system ma być także wsparciem dla organów administracji samorządowej w zakresie nadzoru nad obiektami hotelarskimi oraz innymi obiektami, w których są świadczone usługi hotelarskie. Na portalu otrzymasz statystykę wszystkich dostępnych Rejestrów tj. Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich, Centralny Wykaz Obiektów Szkoleniowych, Centralny Wykaz Przewodników Górskich (np. liczbę obiektów hotelarskich z podziałem na rodzaj, liczbę organizatorów szkoleń z podziałem na obszar górski objęty szkoleniem, liczbę przewodników górskich ogółem, itp.).

Od 19 lipca ruszy dodatkowo aplikacja mobilna TurystykApp. Dzięki niej będzie można uzyskać dostęp do wyszukiwania obiektów hotelarskich, organizatorów szkoleń oraz przewodników górskich, podglądu obiektów na mapie z funkcjonalnością nawigacji, szczegółowych informacji o wyszukiwanym obiekcie, np. informacji o ogólnej liczbie dostępnym miejsc noclegowych wybranego obiektu, mierzenia odległości.

Zdjęcie: Pixabay
Źródło: MRPiT