SESJA KRAJOZNAWCZA NADWIŚLAŃSKIE URZECZE

Izabela Stelmańska – Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej objęła patronatem honorowym Sesję Krajoznawczą „Nadwiślańskie Urzecze”, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2021 r. w Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorem sesji jest Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Komisja Krajoznawcza Oddziału Warszawskiego PTTK we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wydarzenie odbędzie się 20 listopada 2021, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Program Sesji:
08:30 – 12:45 – wycieczka autokarowa po Nadwiślańskim Urzeczu (Wariant I). Odjazd autokaru z Placu Bankowego w Warszawie
11:30 – 12:45 – zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z przewodnikiem (Wariant II) – wymagane wcześniejsze zgłoszenia
13:00 – 13:30 – uroczyste rozpoczęcie Sesji Krajoznawczej (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Oranżeria) – wystąpienia zaproszonych gości
13:30 – 13:55 – „Nadwiślańskie Urzecze – zapomniany mikroregion” (dr Maurycy Łukasz Stanaszek)
13:55 – 14:20 – „Rola historycznej rezydencji królewskiej w kształtowaniu i ochronie nadwiślańskiego krajobrazu na przykładzie Wilanowa” (dr Maciej Żołnierczuk)
14:20 – 14:35 – przerwa kawowa
14:35 – 15:00 – „Osadnictwo na prawie holenderskim na Mazowszu jako element koncepcji programowej zagospodarowania folwarku wschodniego w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” (mgr Jerzy Szałygin)
15:00 – 15:25 – „Modernizm na Urzeczu – studium przypadku” (dr Katarzyna Uchowicz)
15:25 – 15:35 – zakończenie Sesji Krajoznawczej
15:55 – 16:55 – obiad dla uczestników sesji – Restauracja Wilanów
15:35 – 17:00 – zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Patronat honorowy:
– Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik
– Burmistrz Dzielnicy Wilanów Pan Ludwik Rakowski
– Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Pani Izabela Stelmańska
– Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Pan Paweł Jaskanis – Prezes Zarządu Głównego PTTK Kolega Jerzy Kapłon

Wydarzenie dofinansowane ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego

Szczegółowe informacji nt. imprezy znajdują się pod linkiem:
http://datajana.pl/2021/10/sesja-krajoznawcza-nadwislanskie-urzecze/?fbclid=IwAR3VaYd-W4NMvvA_E2GHe6nJfpLNbT3IOJ_Ly3GosAvh58Os33gc7Wi5Z4I