STRACILIŚMY MILIONY MIEJSC PRACY W TURYSTYCE

Jak wynika z najnowszego raportu Światowej Rady Turystyki i Podróży (WTTC), Azja i Pacyfik były regionami najbardziej dotkniętymi przez pandemię wirusa COVID-19. Raport pokazuje dramatyczny wpływ ograniczeń w podróżowaniu, mających na celu ograniczenie pandemii COVID-19 na światową gospodarkę, poszczególne regiony oraz utratę miejsc pracy na całym świecie.

Azja i Pacyfik były regionami, które odnotowały najgorsze wyniki, a wkład sektora w PKB spadł o 53,7%, w porównaniu do globalnego spadku o 49,1%. Wydatki turystów zagranicznych w regionie które o 74,4%, gdyż wiele krajów w tym regionie zamknęło swoje granice. Wydatki turystów krajowych odnotowały mniejszy, ale również dotkliwy spadek o 48,1%. Zatrudnienie w branży turystycznej w regionie spadło o 18,4%, co oznacza utratę 34,1 mln miejsc pracy.

Jednak pomimo tego spadku, Azja i Pacyfik pozostaną największym regionem pod względem zatrudnienia w tym sektorze w 2020 roku, odpowiadając za 55% (151 mln) wszystkich miejsc pracy w turystyce.

Dane WTTC obnażyły niszczycielski wpływ, jaki pandemia wywarła na branżę turystyczną na całym świecie, pozostawiając gospodarki sponiewierane, miliony osób bez pracy i wiele innych osób obawiających się o swoją przyszłość. Nasz coroczny raport trendów ekonomicznych pokazuje, jak bardzo każdy region ucierpiał z powodu ograniczeń w podróżowaniu, wprowadzonych w celu kontroli rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. WTTC uważa, że rządy na całym świecie powinny wdrażać szczepienia, które mogą znacznie złagodzić ograniczenia w podróżowaniu i pomóc wzmocnić ożywienie gospodarcze na całym świecie – przekonuje wiceprezes WTTC Virginia Messina.

Raport ujawnił również, że europejski sektor podróży i turystyki doznał drugiego, pod względem wielkości załamania gospodarczego w ubiegłym roku, spadając o 51,4%. Spadek ten był częściowo spowodowany utrzymującymi się ograniczeniami mobilności w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Raport wykazał, że wydatki turystów krajowych w Europie spadły o 48,4%, co zostało, w pewnym stopniu, zrekompensowane przez podróże międzyregionalne. Wydatki turystów międzynarodowych spadły w jeszcze szybszym tempie o 63,8%. Mimo to, Europa pozostała najważniejszym regionem pod względem wydatków na podróże zagraniczne. Zatrudnienie w turystyce spadło o 9,3%, co oznacza spadek o 3,6 miliona miejsc pracy na całym kontynencie. W 2020 roku PKB w turystyce spadł o 49,2%, co jest zgodne ze światową średnią.

Jeśli chodzi o spadek zatrudnienia, Afryka ucierpiała nieproporcjonalnie bardziej niż inne regiony. Spadek ten wyniósł 29,3%, co oznacza aż 7,2 mln miejsc pracy.

Wkład podróży i turystyki w PKB na Bliskim Wschodzie spadł znacząco w 2020 roku, zmniejszając się o 51,1%. Podczas gdy wydatki na podróże krajowe zmniejszyły się o 42,8%, to znacznie większy spadek, bo aż o 70,3%, odnotowano w odniesieniu do podróży międzynarodowych w tym regionie, co częściowo spowodowane było surowymi restrykcjami.

Region, który w 2019 roku był bardzo uzależniony od turystyki międzynarodowej, odnotował spadek udziału w całkowitych wydatkach na podróże i turystykę z 62% w 2019 roku do zaledwie 46% w 2020 roku. Jednak udział wydatków krajowych wzrósł, z 38% ogółu w 2019 roku do 54% w 2020 roku.

Pomimo spadku PKB w branży turystycznej o 42,4% w 2020 roku, obie Ameryki były najmniej dotkniętym tym problemem regionem na świecie. W rezultacie pozostał on największym regionem pod względem znaczenia gospodarczego, odpowiadając za 35% globalnego bezpośredniego PKB w branży turystycznej. Karaiby, które jako region są w dużym stopniu uzależnione od turystów zagranicznych, były najbardziej dotkniętym kryzysem podregionem na świecie. PKB w turystyce i podróżach spadło w zeszłym roku o 58%, z 14,1% w 2019 roku do zaledwie 6,4% w 2020 roku.

Raport WTTC Economic Trends Report pokazuje, w jaki sposób sektor podróży i turystyki umożliwia rozwój społeczno-gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i znaczący pozytywny wpływ społeczny, w tym zapewnienie wyjątkowych możliwości dla kobiet, mniejszości i młodzieży. Sugeruje, że sektor będzie się zmieniał i dostosowywał, aby ostatecznie powrócić silniejszym po COVID-19, rozpoznając trendy, które już zyskują na znaczeniu i badając zmiany, które mogą być wymagane, aby utrzymać turystykę w przyszłości.

Jak wskazuje raport WTTC, COVID-19 zmienia skłonności i zachowania podróżnych w kierunku miejsc znanych, przewidywalnych, zaufanych i postrzeganych jako miejsca o niskim ryzyku. Zgodnie z raportem, w najbliższym czasie dominować będą wakacje regionalne, wymagające gruntownych badań i planowania, oraz wyjazdy na łono natury. Pandemia okazuje się być również katalizatorem w dążeniu do innowacji i integracji nowych technologii.

WTTC podkreśla, że w momencie, gdy światowa branża turystyczna zaczyna dostrzegać światełko w tunelu i pracuje nad przyspieszeniem wznowienia bezpiecznych podróży międzynarodowych, konieczne jest, aby sektor ten odbudował zaufanie do podróży. Mimo, że niewykorzystany popyt jest znaczny, ciągle zmieniające się ograniczenia w podróżowaniu wpływają na zaufanie konsumentów do rezerwacji.

Zdjęcie: Pixabay
Źródło: Światowa Rada Turystyki i Podróży