ŚWIĘTO INCENTIVE DAY DLA PRZEDSIĘBIORSTW I KORPORACJI

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel zaprasza na święto Incentive Day – wydarzenie dla korporacji i firm, które wykorzystują lub planują wdrożyć incentive travel w swoje strategie marketingowe. Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki badania Barometr SOIT oraz dobre praktyki i innowacje w branży turystyki motywacyjnej.

W pierwszy dzień lata, 21 czerwca 2023 w Klubie Sosnowym Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT organizuje święto Incentive Day pod hasłem: z nami możesz mieć lato cały rok. Wydarzenie jest skierowane do korporacji i firm, posiadających w swoich strategiach marketingowych narzędzie jakim jest incentive travel. Stowarzyszenie zaprasza także przedstawicieli firm, które w swoich strategiach nie mają jeszcze tego narzędzia marketingowego, ale zamierzają je wdrożyć. Zaproszeni są także członkowie stowarzyszenia, partnerzy, media oraz goście specjalni.

W pierwszej części dnia odbędzie się konferencja, podczas której przedstawione zostaną wyniki badania SOIT Barometr za lata 2020-2022 i prognozy na rok 2023 przedstawiające wartość rynku incentive travel w poszczególnych latach od czasu wybuchu pandemii.

Następnie przedstawione zostaną dobre praktyki współpracy z agencjami incentive travel i przykłady zastosowania innowacyjnych rozwiązań w działalności branży turystyki motywacyjnej w odniesieniu do sytuacji po pandemii. Do tego panelu zaproszone zostały także firmy, które od lat wykorzystują w swoich działaniach wyjazdy typu incentive travel. Będzie o wzrostach budżetów na wyjazdy typu incentive travel, terminach płatności, terminach ważności oferty, zbyt długich procesach decyzyjnych, o ilości zapraszanych agencji incentive do przetargu, o terminach na przygotowanie oferty, o rodo i umowach NDA przy współpracy, zrównoważonym rozwoju, ESG, śladzie węglowym i wodnym, zmieniających się w ostatnim czasie cenach i budżetach, o wpisach do rejestru organizatorów turystyki, o TFG i TFP, o zmieniającym się podejściu hoteli i linii lotniczych do grup.
Gala i aukcja charytatywna pamiątek podróżniczych

Wieczorem po konferencji SOIT zaprosi uczestników i partnerów na galę, podczas której będzie miała miejsce aukcja charytatywna pamiątek podróżniczych przywiezionych przez członków SOIT z różnych zakątków świata. Dochód z aukcji podobnie jak we wcześniejszych latach przekazany zostanie na realizację celów statutowych Fundacji Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła”. W tym roku organizatorzy chcieliby sfinansować wakacje 28 dzieci i młodzieży z Kamionki i Milanówka w wieku 6-14 lat, a także wesprzeć akcję pt. „Budujemy Nowy Dom” polegającą na współtworzeniu domu dla dzieci w Kamionce. Dodatkowe informacje o wydarzeniu na stronie www.incentiveday.pl