Sześć postulatów ws. pomocy sektorowej

Przedstawiciele przemysłu spotkań, branży fitness, gastronomii i hotelarzy, których działalność została ograniczona w związku z pandemią SARS-CoV-2 wystosowali do Premiera RP – Mateusza Morawieckiego, a także szefów najważniejszych resortów w Polsce pismo zawierające kluczowe postulaty dotyczące opracowania sektorowych form pomocy.


Przedstawiciele branż, które ze względu na obostrzenia państwowe, nie są w stanie dalej ekonomicznie funkcjonować, przygotowali pakiet kompleksowych rozwiązań, które pozwolą na wsparcie, ale przede wszystkim na umożliwienie dalszej egzystencji takich gałęzi polskiej gospodarki, jak m.in.:
• fitness,
• hotelarstwo,
• gastronomia,
• transport autokarowy,
• branży spotkań i wydarzeń (tzw. „eventy”, w tym m.in.: konferencje/targi/kongresy/turystyka biznesowa czy wydarzenia artystyczno-rozrywkowe, jak np. koncerty/festiwale muzyczne oraz firmy z zaplecza technicznego wydarzeń, targów, imprez rozrywkowo-artystycznych).

W piśmie podkreślono, że przygotowane postulaty mają znaczenie strategiczne, bowiem sytuacja zamkniętych sektorów gospodarki, w związku z rozwijającą się dynamicznie pandemią pogarsza się z dnia na dzień, stawiając branże: wydarzeń i spotkań, fitness, gastronomiczną i hotelarską na krawędzi dalszego przetrwania.

Zaproponowane do tej pory rozwiązania, jak np. zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r., absolutnie nie przystają do wyzwań ekonomicznych, przed jakimi staje prawie 3 miliony pracowników (hotele, fitness, gastronomia, transport, branża wydarzeń i spotkań).

Lista postulatów:

1. Umorzenie w 100 proc. subwencji dla firm z sektora branż dotkniętych ograniczeniami

Autorzy proponują umorzenie subwencji PFR dla przedsiębiorstw z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku o minimum 50 proc., w dowolnych dwóch miesiącach, od lipca 2020 r. do zakończenia stanu epidemicznego.

2. Dodatkowy nabór subwencji PFR dla branż dotkniętych ograniczeniami

Chodzi o możliwość ponownego naboru wniosków do PFR dla firm z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku o minimum 50 proc., w dowolnych 4 miesiącach, od lipca 2020 do zakończenia stanu epidemicznego, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.

3. Rekompensaty za okres ograniczenia działalności przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy postulują dofinansowanie działalności w wysokości 50 proc. przychodów odpowiadających analogicznemu okresowi z 2019 r., przez czas trwania ograniczenia działalności danej branży.

4. Kredyty/leasingi

W tym punkcie, chodzi o zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych/rat leasingowych dla firm z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek dochodów rok do roku o minimum 50 proc., w dowolnych dwóch miesiącach, od września 2020 r. .

5. Dofinansowanie kosztów pracy

Autorzy postulują dofinansowanie do obniżonego wynagrodzenia do 80 proc. etatu, w wysokości 40 proc. pierwotnego wynagrodzenia oraz dofinansowanie przestojowego w przypadku obniżenia wynagrodzenia o 50 proc., w kwocie minimalnego wynagrodzenia (w okresie od października 2020 r. do marca 2021 r.) lub przez okres zamknięcia branży + 1 miesiąc na ponowny “rozruch” przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorcom chodzi zależy również na abolicji składek ZUS oraz postojowe (w tym dot. umów cywilnoprawnych) w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. dla wszystkich przedsiębiorstw z wymienionych w czołówce branż (w tym włączenie dodatkowych PKD, jak m.in. 73.11.z).

6. Kryterium spadku obrotów do zastosowania we wszystkich formach pomocy ze strony państwa, wraz z identyfikacją poprzez PKD branży/przemysłu szczególnie dotkniętych przez kryzys

Autorzy listy postulatów domagają się zastosowania kryterium spadku obrotów połączonego z określonym kodem PKD lub oświadczeniem przedsiębiorcy dot. funkcjonowania w branży, która, poprzez ograniczenia ze strony administracji państwowej, poniosła i ponosi dotkliwe straty.

Wspólne stanowisko wyrażone w opracowanym dokumencie podpisali: Rafał Krzycki – Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej, Marcin Mączyński – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Tomasz Napiórkowski – Polska Federacja Fitness, Bartosz Bieszyński – Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Źródło: www.WaszaTurystyka.pl  / Zdjęcie: Pixabay