SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Szkolenie ma na celu kompleksowe wprowadzenie w tematykę marki oraz produktu turystycznego i obejmie m.in. zagadnienia: analiza wybranych zagadnień od podstaw, wdrażanie strategii, współpraca z podmiotami, dobre praktyki, co w efekcie wzbogaci wiedzę teoretyczną oraz podniesie kwalifikacje pracowników Informacji Turystycznych na terenie województwa mazowieckiego.

Szkolenie odbędzie się w 2 turach:

Szkolenie 1. – 23 listopada 2021:
– Marka turystyczna miejsca – analiza i idea (Kapitał i tożsamość marki, pozycjonowanie i idea marki, doświadczenia i emocjonalna propozycja marki. Dobre praktyki)
– Strategia marki turystycznej (Analiza wyzwań i problemów, cele strategiczne i operacyjne, system monitorowania strategii. Dobre praktyki)
– Wdrożenie strategii marki turystycznej (Zarządzanie marką, produkty i doświadczenia marki, komunikacja marketingowa. Dobre praktyki. Ćwiczenie z zakresu kreacji pomysłów na doświadczenia
i komunikację marki)

Szkolenie 2. – 1 grudnia 2021:
– Analiza potencjału (Analizy: zasobów, ruchu turystycznego, interesariuszy, trendów oraz konkurencji. Dobre praktyki)
– Kreowanie produktów turystycznych (Kreowanie produktów z dostępnych doświadczeń marki, opracowanie koncepcji produktu, komercjalizacja produktu. Dobre praktyki)
– Promocja i współpraca (Koncepcja promocji produktu, cel komunikacyjny promocji produktu, budowanie zaangażowania klientów, współpraca w zakresie promocji. Dobre praktyki)

Szkolenie poprowadzi Michał Basiński.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

Zdjęcie: archiwum MROT