SZTUCZNA INTELIGENCJA ZREWOLUCJONIZUJE TURYSTYKĘ

Światowa Rada Turystyki i Podróży (WTTC) uważa, iż sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować turystykę.

Pierwszy z serii raportów o sztucznej inteligencji ogłoszonych podczas wydarzenia globalnej organizacji turystycznej w FITUR i we współpracy z partnerem branżowym WTTC, firmą Microsoft, ma na celu na nowo zdefiniować standardy w zakresie podróży i turystyki oraz wezwać sektor do większej integracji takich technologii.

WTTC wierzy, że sztuczna inteligencja może odegrać kluczową rolę w zapewnianiu dostosowanych do indywidualnych potrzeb i ulepszonych doświadczeń teraz i w przyszłości. Technologia ta może zapewnić spersonalizowane rekomendacje i strategie marketingowe poprzez analizę danych podróżnych, optymalizację strategii cenowych poprzez korekty w czasie rzeczywistym oraz oferowanie natychmiastowych odpowiedzi i dopracowanych interakcji za pośrednictwem zaawansowanych chatbotów zasilanych sztuczną inteligencją.

W raporcie podkreślono również, że możliwości sztucznej inteligencji obejmują przewidywanie przyszłych wzorców popytu, efektywną alokację zasobów i zapewnianie cennych spostrzeżeń rządom oraz stronom zainteresowanym podróżami i turystyką. Wkład ten może mieć kluczowe znaczenie w promowaniu zrównoważonego rozwoju przy efektywnym zarządzaniu zasobami poprzez monitorowanie i minimalizowanie wpływu na środowisko, zapewniając bardziej odpowiedzialny i zrównoważony sektor.

W miarę poruszania się w stale zmieniającym się krajobrazie podróży i turystyki sztuczna inteligencja jawi się jako katalizator pozytywnych zmian. Możliwości transformacyjne podkreślone w tym raporcie pokazują, że sztuczna inteligencja to nie tylko postęp technologiczny, to strategiczne narzędzie, które może personalizować doświadczenie klienta, wprowadzać trwałe ulepszenia i tworzyć modele cenowe w czasie rzeczywistym – powiedziała Julia Simpson, prezes i dyrektor generalna WTTC.

Pomimo rosnącej liczby przykładów zastosowań sztucznej inteligencji w podróżach i turystyce raport WTTC pokazuje, że sektor ten pozostaje w tyle za innymi branżami skierowanymi do konsumentów pod względem wdrażania sztucznej inteligencji. Gwałtowny wzrost sztucznej inteligencji w różnych sektorach w zeszłym roku stał się obecnie istotną siłą, a sektor podróży i turystyki musi działać już teraz, aby wykorzystać jej wpływ.

Wyzwania, którym muszą stawić czoła firmy z branży turystycznej, obejmują niedobór pracowników wykwalifikowanych w zakresie sztucznej inteligencji, ograniczoną infrastrukturę sztucznej inteligencji oraz brak formalnej „strategii sztucznej inteligencji” w wielu biznesplanach.

Wśród obaw związanych z wpływem sztucznej inteligencji na miejsca pracy w raporcie odniesiono się do potencjału tworzenia miejsc pracy, uznając, że chociaż sztuczna inteligencja będzie destrukcyjna, z kolei stworzy nowe możliwości.

Źródło: WTTC / Zdjęcie: Pixabay