SZUKAMY NAJCIEKAWSZYCH AGROTURYSTYK NA MAZOWSZU

Wracamy po raz kolejny z kampanią #MazowieckaWieśZaprasza. W jej ramach wybierzemy i odwiedzimy 20 agroturystyk na Mazowszu, zrealizujemy tam spoty promocyjne, opisy gospodarstw znajdą się w papierowym i cyfrowym przewodniku, do całości zrealizujemy kampanię promocyjną w mediach społecznościowych. Czekamy na Wasze rekomendacje znanych Wam i lubianych miejsc, które możecie polecić do uczestnictwa w naszej akcji. Szczegóły w artykule.

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna realizuje kolejny projekt związany z promocją najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu pt. „Promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Rekomendowane obiekty powinny spełniać następujące wymagania:
– leżeć w obrębie administracyjnym województwa mazowieckiego,
– mieć komplementarną ofertę zawierającą nocleg, wyżywienie, dodatkowe atrakcje jak rowery, kajaki, jazdę konną, wędkowanie, mini zoo, możliwość obcowania ze zwierzętami gospodarskimi i obserwowania/uczestniczenia w pracach ogrodowych i polowych, warsztatach typu kulinarnego, artystycznego jak tworzenie w glinie, rzeźba, makramy, wycinanki, ekspozycje i zajęcia związane z lokalnym folklorem, specjały lokalnej kuchni, etc.,
– właściciele obiektów opowiedzą o okolicznych atrakcjach i podadzą możliwości aktywnego wypoczynku, odwiedzenia ciekawych miejsc w okolicach, etc.,
– dodatkowym atutem obiektów będą autorskie programy edukacyjne dla dzieci, rodzin, grup przedszkolnych i szkolnych również w ramach programu Zagród Edukacyjnych,
– dodatkowym atutem będzie też atrakcyjna lokalizacja w otoczeniu naturalnej przyrody oraz wyróżniająca się spośród innych baza noclegowo-wypoczynkowa.

W tym roku chcemy się ukierunkować na obiekty, którym bliskie są idee zrównoważonej turystyki opartej o 3 filary: środowiskowy, społeczno-kulturowy i gospodarczy.

Wybrane na podstawie rekomendacji obiekty zostaną odwiedzone przez zespół realizujący projekt i bogato opisane w przewodniku książkowym „Mazowiecka wieś zaprasza” cz. 2 oraz w cyklu promocyjnych spotów wideo, które zostaną wykorzystane w internetowej kampanii promującej mazowiecką wieś. Nowością w tegorocznym projekcie jest również cykl wywiadów promocyjnych z właścicielami obiektów.

Wszystkie działania w ramach kampanii są dla beneficjentów bezpłatne.

Poniżej linki tylko do części efektów zeszłorocznej kampanii:
– 20 filmów promocyjnych na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=IQ6fTs-leeg&list=PL9jr0oJb-RamRgsUThF-KG8WMn5_CLUVY
– przewodnik w wersji papierowej i cyfrowej https://www.mrot.pl/wp-content/uploads/2021/02/mrot-przewodnik-mazowiecka-wies-zaprasza.pdf
– 20 artykułów na stronie Moda na Mazowsze https://www.modanamazowsze.pl
– cykl artykułów o realizacji kampanii na stronie korporacyjnej Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej https://www.mrot.pl
– kampanie promocyjne w mediach społecznościowych pod hashtagiem #MazowieckaWiesZaprasza
– na Facebooku MROT https://www.facebook.com/Mazowiecka.Regionalna.Organizacja.Turystyczna
– na Facebooku Moda na Mazowsze https://www.facebook.com/ModaNaMazowsze
– zapis wideo konferencji podsumowującej projekt „Promocja najciekawszych obiektów agroturystyki i turystyki wiejskiej na Mazowszu”:
https://www.facebook.com/338623499524714/videos/1826483367505533
https://www.facebook.com/338623499524714/videos/871431323396425
https://www.facebook.com/338623499524714/videos/397796324963370
https://www.facebook.com/338623499524714/videos/686371808923079

Z uwagi na fakt, że w projekcie możemy przedstawić tylko 20 obiektów – nie gwarantujemy, że wszystkie Państwa propozycje znajdą się w opracowanych materiałach.

Prosimy o przekazanie propozycji innych niż te, które zostały ujęte w przewodniku w zeszłym roku. Przewodnik w wersji cyfrowej można pobrać z naszej strony pod linkiem https://www.mrot.pl/wp-content/uploads/2021/02/mrot-przewodnik-mazowiecka-wies-zaprasza.pdf

Bardzo prosimy o przesłanie rekomendacji (zawierającej nazwę i adres obiektu, imię i nazwisko właściciela, adres strony internetowej, ewentualnie Facebooka, e-mail, numer telefonu) do 15 lipca 2021 roku na adres: i.majewska@mrot.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” będące partnerami KSOW wystąpiły z wnioskiem o realizację operacji pod nazwą „Promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu”.

Finansowanie projektu

Projekt jest finansowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Krótki opis projektu i jego celów

Celem operacji jest promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu poprzez:
• Opracowanie i publikację przewodnika „Mazowiecka wieś zaprasza” cz.2;
• Realizację spotów promujących poszczególne gospodarstwa oraz umieszczenie ich na stronach administrowanych przez MROT: mrot.pl, modanamazowsze.pl oraz w zinte-growanych mediach społecznościowych w kanałach Facebook, Instagram, YouTube;
• Publikację opracowanych materiałów na stronie MROT: modanamazowsze.pl oraz w magazynie „Moda na Mazowsze” (kwartalnik wydawany przez MROT, którego wersja w pdf będzie dostępna na stronach administrowanych przez MROT);
• Cykl wywiadów promocyjnych z przedstawicielami gospodarstw agroturystycznych;
• Organizację konferencji „Trendy w rozwoju zrównoważonej turystyki” promującej ciekawe rozwiązania dotyczące rozwoju „zielonej turystyki” na obszarach wiejskich oraz promującej również powstały przewodnik, spoty promocyjne, wywiady z właścicielami obiektów oraz umożliwiającej transfer wiedzy i wymianę informacji pomiędzy partnerami zainteresowanymi rozwojem turystyki na obszarach wiejskich.

Beneficjenci projektu:
• właściciele obiektów turystyki wiejskiej,
• potencjalni turyści odwiedzający województwo mazowieckie zainteresowanych wypoczynkiem na wsi,
• mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Rezultaty projektu:
• przewodnik „Mazowiecka wieś zaprasza” cz.2 publikowany w wersji drukowanej oraz udostępniany w wersji cyfrowej PDF na portalach MROT i w zintegrowanych mediach społecznościowych,
• dwadzieścia min. 30-sekundowych spotów promocyjnych prezentujących 20 gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu,
• konferencja promocyjna „Trendy w rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu” on-line stanowiąca również forum wymiany doświadczeń oraz transferu wiedzy,
• dziesięć promocyjnych wywiadów wideo z właścicielami obiektów turystyki wiejskiej świadczących działalność turystyczną i oferujących usługi turystyczne wraz z ich udostępnieniem w sieci.

Czas realizacji projektu:
Termin realizacji – 1 kwietnia 2021 – 2 listopada 2021.

* * *

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim, realizując założenia PROW 2014-2020 wspiera lokalne inicjatywy na obszarach wiejskich oraz propaguje regionalną kulturę i historię, podejmuje szereg działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel.: 22 59 79 701
e-mail: ksow@mazovia.pl

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.