TERAZ POLSKA TURYSTYKA – II EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” ogłosiła rozpoczęcie drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską „Teraz Polska Turystyka”. Głównym celem konkursu jest wsparcie młodych i utalentowanych osób, które wybrały turystykę jako swoją ścieżkę edukacyjną i zawodową.

Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło patronat nad konkursem, podkreślając znaczenie przygotowania wysoko wykwalifikowanych kadr dla sektora turystycznego, który odgrywa ważną rolę w polskiej gospodarce.

„W obliczu zmian zachodzących w obszarze turystyki dużą rolę odegrają wchodzący na rynek pracy młodzi ludzie, których nowoczesne podejście do tematów związanych z podróżowaniem, produktami turystycznymi czy promocją Polski jako destynacji turystycznej w duchu zrównoważonego rozwoju będzie istotnym punktem przemian wewnątrz branży. Dobrze wykształcone kadry turystyczne gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Serdecznie gratuluję podjęcia przez Polską Organizację Turystyczną oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” po raz kolejny zacnej inicjatywy, jaką jest Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka” – stwierdził wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Odpowiednie przygotowanie kadr dla turystyki nie byłoby możliwe bez zaangażowania i wiedzy środowiska naukowego, które prowadzi zajęcia. Konkurs to także forma docenienia efektów pracy dydaktycznej.

„W ubiegłorocznej edycji konkursu zgłoszone prace magisterskie prezentowały wysoki poziom merytoryczny. Ich autorzy to prawdziwi pasjonaci, których zaangażowanie i fascynacja zagadnieniami z zakresu turystyki mogą przełożyć się na sukcesy w sferze zawodowej. Dysponując wsparciem środowiska akademickiego oraz cennymi wzorcami mają okazję stać się ekspertami w swojej dziedzinie. Kontynuacja projektu „Teraz Polska Turystyka” jest naturalnym krokiem, a inwestycja w profesjonalne kadry dla sektora turystycznego kluczowym elementem odbudowy tej gałęzi gospodarki” – przyznaje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

„Promocja polskiej turystyki jest jednym ze sposobów wspierania konkurencyjności kraju. Niewątpliwie jest to dziedzina, która ulega dynamicznym przemianom w ostatnim czasie, a zatem potrzeba jest systematycznych badań i analiz. Duże znaczenie ma również świeże i kompetentne spojrzenie młodych, dobrze wykształconych ludzi pełnych zapału do kontynuowania obranej tematyki – czy to na niwie teoretycznej, czy też praktycznej” – podkreśla prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztof Przybył.

W konkursie udział mogą wziąć absolwenci studiów magisterskich, których prace dotyczą turystyki krajowej lub zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski. Prace muszą zostać obronione i ocenione na stopień bardzo dobry, a obrona nie może odbyć się wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie do POT wypełnionej karty zgłoszeniowej. Szczegółowe warunki udziału zawiera regulamin. Zgłoszenia można przesyłać do 30 października 2023 roku. Więcej informacji na temat konkursu dostępnych jest na oficjalnej stronie Konkursu „Teraz Polska Turystyka”.