TRADYCJE MAZOWIECKIEJ WSI DLA TURYSTYKI I EDUKACJI. CZĘŚĆ 2 – PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI

Trwa realizacja projektu „Tradycje mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji. Część 2”. Ekipy odwiedziły już wszystkich twórców ludowych zaproszonych do projektu. Nagrano wszystkie wideo-wywiady oraz nakręcono wszystkie materiały do filmów promocyjnych.

W tym roku w projekcie znalazły się następujące zawody:

 • Bartnictwo. Powrót kurpiowskiego cechu bartnego
 • Ceramika. Gwizdki i inne instrumenty ludowe
 • Kulinaria. Tradycja w nowoczesnej kuchni
 • Piekarstwo. Bochenek z pieca chlebowego
 • Plecionkarstwo rekonstrukcyjne. Radomskie sploty
 • Popularyzacja gwary. Mały książę po kurpiowsku
 • Rzeźbiarstwo. Historia Kurpi Białych w miniaturze
 • Stolarstwo i snycerstwo. Rzemiosło w wersji unplugged
 • Szkutnictwo. Na rzekach Mazowsza od 5 pokoleń
 • Tradycyjne ogrodnictwo i zielarstwo. Lawendowe historie
 • Tkactwo dwuosnowowe. Opowieści na tkaninie
 • Zdobnictwo obrzędowe. Pisanki Kurpi Zielonych

W trakcie realizacji są także warsztaty międzypokoleniowe dla dzieci i młodzieży szkolnej z twórcami ludowymi. Za nami pobyt w Sielskim Domu i Ogrodzie oraz wizyta w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i warsztaty wikliniarskie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach będące partnerami KSOW wystąpiły z wnioskiem o realizację operacji pod nazwą „Tradycje mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji. Cz. 2”.

Projekt jest kontynuacją operacji współfinansowanej w ramach KSOW w 2022 r. I polega na upowszechnieniu wiedzy i doświadczeń w zakresie tradycji i dziedzictwa kulturowego mazowieckiej wsi (upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych) poprzez następujące działania:

 • Realizację 12-stu 30-sto minutowych wywiadów promocyjnych z pasjonatami zaangażowanymi w ochronę i krzewienie ciekawych tradycji materialnych i niematerialnych, historycznie powiązanych i występujących na mazowieckiej wsi, upowszechnienie wywiadów w sieci oraz podczas wydarzeń promocyjnych, a także w szkołach podstawowych i średnich województwa mazowieckiego.
 • Realizację 12-stu ok. 4-ro minutowych filmów promocyjnych prezentujących zarówno sylwetki pasjonatów zaangażowanych w pielęgnowanie i prezentację dziedzictwa kulturowego, jak i miejsca, w których kultywowane są tradycje, upowszechnienie filmów w sieci oraz podczas wydarzeń promocyjnych, konferencji tematycznych, a także w szkołach podstawowych i średnich województwa mazowieckiego.
 • Opracowanie i publikację przewodnika „Tradycje mazowieckiej wsi. Cz. 2” prezentującego wybrane 12 miejsc, w których kultywowane są ciekawe przejawy tradycji ukazane przez pryzmat ludzi – pasjonatów zaangażowanych w ochronę i upowszechnianie dziedzictwa, tożsamości regionalnej i kultury ludowej. Przewodnik będzie dostępny bezpłatnie w biurze MROT, w sieci centrów i punktów Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej, będzie dystrybuowany podczas targów oraz innych imprez promocyjnych (również plenerowych), w zależności od sytuacji pandemicznej. Będzie dostępny w formie drukowanej oraz w formie pdf do pobrania. Przewodnik dotrze również do nauczycieli szkół podstawowych i średnich województwa mazowieckiego. Nakład przewodnika – 1000 egz.
 • Realizację stacjonarnej konferencji podsumowującej operację pt. „Dziedzictwo kulturowe a turystyka i edukacja” dotyczącej prezentacji bohaterów operacji tj. 12 twórców ludowych/pasjonatów/przedstawicieli ginących zawodów. Pośrednio konferencja będzie dotyczyć znaczenia dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności dziedzictwa niematerialnego mazowieckiej wsi i jego znaczenia dla zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich oraz dla rozwoju edukacji regionalnej w szkołach podstawowych i średnich.

Nowością tej edycji jest zaplanowana realizacja 4 międzypokoleniowych warsztatów z twórcami ludowymi – pasjonatami kultywującymi tradycje mazowieckiej wsi adresowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Warsztaty zostaną zrealizowane w oparciu o opracowane scenariusze i będą stanowić swego rodzaju pilotaż tj. Wdrożenie w praktyce zajęć opartych na tradycjach mazowieckiej wsi przy współpracy z wybranymi twórcami ludowymi (brani byli pod uwagę twórcy zaprezentowani w ramach realizacji operacji w latach 2022 i 2023).

Projekt będzie realizowany do końca października 2023.