WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW PLANUJE WAKACJE W KRAJU

Zdecydowana większość (91 proc.) Polaków planuje wyjazdy w tegoroczne wakacje, jeśli tylko okoliczności będą sprzyjające. Ponad połowa tych, którzy nie planują wypoczynku, rezygnuje z wakacji ze względu na epidemię. Trzy czwarte tych, którzy planują wyjazdy, spędzi wakacje w kraju.

Więcej wyjazdów krajowych, mniej zagranicznych. Obawy związane z pandemią są główną przyczyną rezygnacji z planów wakacyjnych.

Badanie przeprowadzone przez firmy MASMI Poland, Openfield i Selectivv pokazuje, że Polacy częściej będą wybierać destynacje krajowe niż zagraniczne. Osób zdeterminowanych, żeby wyjechać niezależnie od sytuacji pandemicznej jest 42 proc. dla wyjazdów krajowych i 15 proc. dla wyjazdów zagranicznych. W sumie wyjazd krajowy planuje 76% osób, a wyjazd zagraniczny 39 proc. Te dane dotyczą osób, które pojadą, jeśli warunki będą sprzyjać oraz tych, którzy są zdeterminowani pojechać niezależnie od warunków pandemicznych.
Wśród osób, które nie planują pojechać na wakacje 58 proc. wskazań dotyczy powodów związanych z pandemią COVID-19. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że pomimo tęsknoty Polaków za odpoczynkiem, wciąż obawiają się oni komplikacji wywołanych przez koronawirusa.
Polacy nadal chcą podróżować, ale mniej

W przypadku osób planujących wyjazdy krajowe 40 proc. osób planuje podróżować mniej niż przed pandemią, 50 proc. osób – tyle samo, a 10 proc. osób więcej niż przed pandemią. 36 proc. osób panujących wyjazdy zagraniczne będzie podróżowało z mniejszą częstotliwością niż przed pandemią, 53 proc. osób zamierza podróżować tyle samo, a 11 proc. osób – częściej.

Tegoroczne wakacje to również obserwowalny wzrost podróży samodzielnych. W przypadku podróży po Polsce zanotowano wzrost o 5 punktów procentowych: z 75 proc. do 80 proc. W przypadku wyjazdów zagranicznych Polacy planują wyjazdy w podobny sposób jak przed pandemią, 56 proc. osób deklaruje wyjazd z biurem podróży.

Mniej autokarów, więcej agroturystyki

W dalszym ciągu po Polsce podróżuje się głownie samochodem i pociągiem. Spadła popularność autobusów turystycznych (wycieczkowych) zarówno w przypadku wyjazdów krajowych (z 12 proc. przed pandemią do 8 proc. obecnie), jak i zagranicznych (z 18 proc. na 13 proc.).

W turystyce krajowej widać również znaczący wzrost popularności wyjazdów do gospodarstw agroturystycznych. Najczęściej wybieranymi miejscami będą hotele, pensjonaty apartamenty i agroturystyka. W turystyce zagranicznej badani nie deklarują znaczących zmian i dalej najpopularniejsze są hotele, apartamenty, pensjonaty i hostele.

Rezygnują przez kwarantannę, ograniczenia i niepewność

Mimo że jeszcze nie wróciliśmy do podróżowania z czasów sprzed pandemii, analizując plany turystyczne Polaków można zauważyć, iż chcieliby oni tego powrotu Nie wszyscy są jednak na to gotowi i wciąż mają obawy związane z pandemią. W związku z tym, że niewiele się zmieniło jeśli chodzi o potrzeby osób podróżujących, praca nad zniwelowaniem barier i uciążliwych aspektów podróży może sprawić, że mniej osób będzie rezygnowało z wyjazdów, a turyści poczują się bezpieczniej.

Z przeprowadzonych badań wynika, że dla 60 proc. badanych kwarantanna i dodatkowe badania są bardzo uciążliwe podczas wyjazdu. Prawie ¼ osób wskazuje to jako powód rezygnacji z wakacji. Do największych uciążliwości badani zaliczają ponadto ograniczony dostęp do atrakcji poza miejscem pobytu (np. zamknięte atrakcje turystyczne) – 58 proc. wskazań. Kolejnym dużym ograniczaniem jest brak stabilności i obawa przed zmieniającymi sią zasadami bezpieczeństwa – tego obawia się 53 proc. badanych. Ograniczenia wewnątrz hoteli, np. zamknięte baseny i inne atrakcje były wskazywane przez 44 proc. respondentów jako duża uciążliwość.

Rok 2020 to tąpnięcie w turystyce wyjazdowej

Uciążliwości wynikające z pandemii i brak przewidywalności sytuacji wpływa też na sposób rezerwacji wyjazdów. Moment założenia rezerwacji jest odkładany w czasie. Respondenci badani w badaniach jakościowych podkreślali, że będą rezerwowali wyjazdy jak najpóźniej się da. Taki stan rzeczy spowodowany był, poza oczywistą obawą o aktualną sytuacje pandemiczną, brakiem orientacji w możliwości przesunięć i anulowania wyjazdów.

Analizując plany wyjazdowe Polaków, firma badawcza przyjrzała się też temu, jak pandemia ograniczyła ruch turystyczny w ubiegłym roku. W ramach analizy BIG DATA na bazie danych z ponad 25 milionów telefonów przeanalizowano spadek w wolumenie podróży. W sezonie letnim liczba podróży krajowych spadła o 15 proc., natomiast podróży zagranicznych o 60 proc. w porównaniu do roku 2019.

Wakacje “obroniły się” najbardziej

Ciekawie przedstawia się również dynamika sezonu letniego w ubiegłym roku. W przypadku podróży krajowych lipiec to spadek tylko o 8 p. p., a sierpień – wzrost wyjazdów rok do roku o 1 p. p. W przypadku wyjazdów zagranicznych widać, że spadki w sierpniu i wrześniu są mniejsze niż w początkowych miesiącach sezonu wakacyjnego.

„Przygotowując się do realizacji tego badania chcieliśmy uchwycić i zmierzyć wpływ pandemii na zachowania turystyczne Polaków oraz dostarczyć wartościowe informacje biznesowe dla branży turystycznej. Analiza big data pokazuje kolosalną skalę ograniczenia naszej mobilności zwłaszcza w przypadku wyjazdów zagranicznych, dane deklaratywne z kolei pokazują jak bardzo tęsknimy za wakacjami i jak wielu z nas potrzebuje odpoczynku i planuje wyjazdy wakacyjne. Główne ograniczenia wynikające z pandemii stanowią obszar, którym podmioty organizujące wyjazdy turystyczne muszą odpowiednio zarządzać. Jasna komunikacja i przejrzysta polityka organizacji wyjazdów wydają się mieć kluczowe znaczenie w dobie niepewnych czasów” – komentuje Maciej Maj, prezes zarządu Openfield sp. z o.o.

Zdjęcie: Pixabay
Źródło: Badania MASMI Poland, Openfield i Selectivv