TURYSTYKA CHRONI MILIONY LUDZI PRZED UBÓSTWEM

Światowa Rada Podróży i Turystyki opublikowała nowy dokument dotyczący wpływu sektora turystycznego na społeczeństwa na całym świecie. Z raportu wynika m.in., że na każdy 1 dolar wygenerowany bezpośrednio w PKB sektora turystycznego, przypada ponad 2 dolary wygenerowane pośrednio, a na każde bezpośrednio stworzone miejsce pracy na świecie, przypadają w sumie 3 miejsca pracy w turystyce.


Dokument ten jest częścią inicjatywy WTTC, która będzie kontynuowana w przyszłości. Pierwszą odsłoną tej inicjatywy jest Social Impact Paper, który pokazuje, jak ważną rolę odgrywa turystyka i podróże nie tylko w napędzaniu wzrostu gospodarczego, ale także w zwiększaniu postępu społecznego na całym świecie poprzez swoją różnorodność i integracyjny charakter, zdolność do wzbogacania społeczności, tworzenia miejsc pracy i łagodzenia ubóstwa, a także jako katalizator innowacji i przedsiębiorczości.

W dokumencie można przeczytać, że podnoszenie świadomości i zrozumienie społecznego wpływu turystyki zawsze było niezwykle ważne, ale jest jeszcze bardziej istotne w świetle niszczącego wpływu COVID-19 na podróże na całym świecie.

Badania, podjęte we współpracy z Social Progress Imperative (SPI), pokazują znaczące korelacje pomiędzy danymi z Raportu Wpływu Ekonomicznego WTTC a wynikami Social Progress Index w ciągu ostatniej dekady. Konkretnie, całkowity udział podróży i turystyki w PKB i zatrudnieniu ma pozytywny i znaczący wpływ na wyniki Social Progress Index, przy czym Chiny, Kambodża, Rwanda i Sri Lanka zostały wyróżnione jako kraje o szczególnie dobrych wynikach.

Dokument pojawia się w momencie, gdy sektor podróży i turystyki został spustoszony przez pandemię i istnieje pilna potrzeba odzyskania setek milionów utraconych miejsc pracy. Najnowsze modelowanie ekonomiczne WTTC sugeruje, że w 2020 roku na całym świecie ucierpią 174 miliony miejsc pracy.

Jak wynika z badań, w wielu częściach świata podróże i turystyka wzbogacają ludzi w szybszym tempie niż inne sektory gospodarki. W latach 2011-2019 Azja Południowo-Wschodnia odnotowała najszybszy roczny wzrost PKB per capita w turystyce, który wyniósł 6,7% w porównaniu do 3,7% wzrostu całej gospodarki regionu.

Międzynarodowe podróże i turystyka, a w szczególności wydatki na te cele, mają kluczowe znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy od wielkich miast po społeczności wiejskie. Według badań, w skali globalnej, na każde 34 osoby odwiedzające daną destynację, przypada jedno nowe miejsce pracy. Liczba ta jest najbardziej istotna w Afryce, regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie, gdzie potrzeba odpowiednio 11, 13 i 24 międzynarodowych gości, aby stworzyć jedno nowe miejsce pracy.

Z raportu wynika również, że na każdy 1 dolar wygenerowany bezpośrednio w PKB sektora turystycznego, przypada ponad 2 dolary wygenerowane pośrednio.

Na każde bezpośrednio stworzone miejsce pracy na świecie, przypadają w sumie 3 miejsca pracy w turystyce (1 bezpośrednio w turystyce i 2 pośrednio)

Dodatkowo, różnorodność w ekosystemie turystycznym, w odniesieniu do rasy, pochodzenia etnicznego, płci, kultury, religii i sprawności fizycznej, ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu firm, znaczącego wpływu na społeczności i lepszych doświadczeń podróżnych.

Podróże i turystyka to jeden z najbardziej zróżnicowanych sektorów, zatrudniający ludzi ze wszystkich środowisk społeczno-ekonomicznych, bez względu na wiek, płeć czy pochodzenie etniczne, z czego prawie 54% stanowią kobiety, a aż 30% młodzież. Po prawie pełnym roku niepewności i trudności, które pojawiły się w wyniku pandemii COVID-19, jesteśmy w najlepszym czasie do tego, aby podkreślić znaczenie tego sektora. Według raportu WTTC „2020 Economic Impact Report”, w ciągu 2019 roku turystyka odpowiadała za 1 na 10 miejsc pracy (330 milionów ogółem), wniosła 10,3% wkładu do globalnego PKB i wygenerowała czwartą część wszystkich nowych miejsc pracy – podkreśla Gloria Guevara, prezes WTTC.