UNIJNE CERTYFIKATY PODRÓŻNE COVID-19

Branże lotnicza, turystyczna i przewozów pasażerskich z zadowoleniem przyjęły wynik wczorajszego głosowania Parlamentu Europejskiego nad zaproponowaną przez Komisję Europejską rezolucją dotyczącą wprowadzenia Cyfrowego Zielonego Certyfikatu. Decyzja ta uruchamia trójstronne negocjacje między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską.

Aby certyfikaty mogły obowiązywać od czerwca, wszystkie te instytucje muszą procedować sprawnie i harmonijnie, także po to, żeby zapewnić zgodność przyjętych rozwiązań z rozwiązaniami spoza Europy. Powszechne, interoperacyjne, bezpieczne i zgodne z RODO certyfikaty zdrowotne będą stanowić narzędzie ułatwiające swobodę przemieszczania się osób na terytorium Unii Europejskiej. Pozwolą na bezpieczne i odpowiedzialne otwarcie turystyki, ponieważ ułatwią pokonywanie obecnych ograniczeń w podróżowaniu, a w przyszłości doprowadzą do ich zniesienia.

Parlament Europejski wniósł kilka istotnych poprawek do pierwotnego brzmienia propozycji:
• Uzgodniono nową nazwę, „unijny certyfikat COVID-19”, zrozumiałą dla obywateli UE i jednoznacznie ograniczającą obowiązywanie dokumentu do okresu pandemii.
• Zaproponowano darmowe, łatwo dostępne testy: Testowanie stanowi klucz w walce z pandemią COVID-19, dlatego wymóg przeprowadzania testów przed wylotem (często testów PCR) nie powinien stanowić bariery ekonomicznej dla podróżnych. Koszt przeprowadzenia testu waha się od 10 do 150 euro, zatem może zniechęcać do podróży, szczególnie w przypadku całych rodzin.
• Wprowadzono równość traktowania obywateli zaszczepionych i testowanych: Podróżni posiadający ważny „unijny certyfikat COVID-19” nie będą odbywać kwarantanny ani podlegać kolejnym testom.

Zaproponowane zmiany stanowią silny polityczny sygnał ze strony Parlamentu, wskazujący na potrzebę pilnego przywrócenia swobody podróżowania po Unii Europejskiej. Swoboda ta nie jest przywilejem, tylko prawem każdego obywatela, i jako taka stanowi jeden z filarów funkcjonowania wspólnego rynku zapisanych w traktatach europejskich. Bezpieczne i szybkie przywrócenie swobody przemieszczania się jest możliwe i ważne nie tylko dla turystów, ale też dla pracowników transgranicznych i wszystkich obywateli, którzy dzięki certyfikatom będą mogli bez przeszkód odwiedzać rodziny.

Tempo szczepień znacząco przyspiesza, obecnie 26,5 proc. obywateli Unii przyjęło przynajmniej jedną dawkę szczepionki, podczas gdy cztery tygodnie temu było to tylko 16 proc..

Wyniki ankiety przeprowadzonej ostatnio przez IATA wskazują, że 72 proc. osób chce tak szybko jak to możliwe odwiedzić rodzinę i przyjaciół. Z tego względu branże związane z turystyką i przewozami nalegają na pilne podjęcie negocjacji i osiągnięcie porozumienia do połowy maja, żeby w czerwcu program mógł być przetestowany i w pełni wdrożony.

Czas odgrywa istotną rolę, ponieważ obywatele Unii Europejskiej liczą na możliwość wytchnienia po roku lockdownów i ograniczeń podróży, które negatywnie odbiły się na zdrowiu psychicznym konsumentów. Wiele badań dowodzi, że podróże mają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka, ponieważ pozwalają na kontakt z naturą, z innymi ludźmi, pozwalają „naładować akumulatory” i zredukować codzienny stres.

Jak podkreślił, Paweł Niewiadomski – prezes Polskiej Izby Turystyki, PIT popiera stanowisko branży turystycznej Europy.

Zdjęcie: Parlament Europejski
Źródło: www.WaszaTurystyka.pl