UNWTO I UNESCO O URUCHOMIENIU TURYSTYKI KULTUROWEJ

Wspólne wartości i bliskie powiązania pomiędzy turystyką i kulturą oznaczają, że oba sektory mogą współpracować w celu zapewnienia dostępu do dziedzictwa kulturowego, podczas gdy kraje na całym świecie wychodzą z pandemii. W uznaniu tej wzajemnie wzmacniającej się relacji, Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) i UNESCO podjęły współpracę w celu opracowania zestawu nowych wytycznych skupiających się na odpowiedzialnym ponownym uruchomieniu turystyki kulturowej.

UNWTO zaprosiła przedstawicieli UNESCO do udziału w UNWTO Inclusive Recovery Guide, Issue 2: Cultural Tourism. To drugi zestaw wytycznych odnoszących się do społeczno-kulturowych skutków COVID-19 wydany przez UNWTO i będzie on nadal weryfikowany w miarę rozwoju sytuacji.

W publikacji wykorzystano wiedzę i doświadczenie dwóch agencji ONZ, aby przeanalizować wpływ pandemii na ich sektory. Obejmuje to sposób, w jaki utracone dochody poważnie wpływają na społeczności, obiekty dziedzictwa kulturowego, wydarzenia kulturalne, przestrzenie i instytucje, osłabiając jednocześnie konkurencyjność i zróżnicowanie rynkowe ośrodków turystycznych. W wytycznych dotyczących turystyki kulturalnej podkreśla się również potrzebę wsparcia ze strony decydentów politycznych w celu zapewnienia znaczenia kultury w planowaniu kryzysowym i awaryjnym w ośrodkach turystycznych.

Wraz z nowymi wytycznymi UNWTO zachęca sektor turystyki kulturowej do tworzenia struktur zarządzania partycypacyjnego, skupiających artystów, twórców, specjalistów z dziedziny turystyki i kultury, sektor prywatny i społeczności lokalne, w celu prowadzenia otwartego dialogu, wymiany danych i rozwiązań w czasie rzeczywistym. Dokument opowiada się również za lepszymi połączeniami między miastami a obszarami wiejskimi, tak aby zapewnić jak najszersze korzystanie z dobrodziejstw kultury i turystyki.

W wyniku pandemii 90% obiektów światowego dziedzictwa i muzeów zostało całkowicie lub częściowo zamkniętych. W wielu przypadkach miejsca o szczególnym znaczeniu dla ludzkości zostały zamknięte dla zwiedzających po raz pierwszy od dziesięcioleci. Jednocześnie pandemia uwypukliła znaczenie zarówno turystyki, jak i kultury. Nagły spadek przyjazdów turystów był odczuwalny na całym świecie, a miliony ludzi szukając pocieszenia i inspiracji zwróciły się ku wirtualnym doświadczeniom kulturowym.

Wydanie wytycznych odbywa się w kontekście Międzynarodowego Roku Kreatywnej Gospodarki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2021, inicjatywy ONZ mającej na celu rozpoznanie, w jaki sposób różne przejawy kultury, w tym turystyka kulturalna, mogą przyczynić się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dokument można pobrać pod adresem www.e-unwto.org

Źródło: UNWTO / Zdjęcie: D.Krześniak, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu