UNWTO I WHO O OGRANICZENIACH PODRÓŻY

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwały do zniesienia zakazów podróżowania, ponieważ nie przynoszą one efektów, a nadal utrudniają zarówno działalność gospodarczą, jak i relacje społeczne. Obie agencje ONZ uzgodniły, że będą współpracować nad odbudowywaniem zaufania na rzecz uzdrowienia sektora turystycznego.

W ostatnich dniach coraz więcej krajów na świecie zaczęło łagodzić przepisy dotyczące przyjazdów międzynarodowych, w tym zakazy podróżowania. Decyzje te są zgodne z najnowszymi zaleceniami WHO dotyczącymi bezpiecznej mobilności międzynarodowej, w których podkreślono nieskuteczność ogólnych ograniczeń w kontrolowaniu przenoszenia wirusów. Taki trend jest również zgodny z wielokrotnymi ostrzeżeniami UNWTO o ogromnych szkodach społecznych, gospodarczych i rozwojowych wynikających z ograniczeń.

W Genewie przywódcy UNWTO i WHO zgodzili się, że ważne jest złagodzenie lub zniesienie zakazów podróży. Ogólne ograniczenia powinny zostać zastąpione polityką opartą na zarządzaniem ryzykiem, opartą na dowodach i dostosowaną do kontekstu.

Światowa turystyka, pod przewodnictwem UNWTO, od samego początku kryzysu postępowała zgodnie z zaleceniami WHO – powiedział Sekretarz Generalny UNWTO, Zurab Pololikaszwili, podkreślając, że należy „kontynuować te działania i ponownie otworzyć się na świat, w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, aby turystyka mogła wykorzystać swój wyjątkowy potencjał jako siła napędowa odnowy i wzrostu”.

Według Komitetu Nadzwyczajnego ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO (IHR) dotyczących COVID-19, wszystkie środki stosowane wobec osób podróżujących z zagranicy powinny być oparte na „ocenie ryzyka – w tym na badaniach, izolacji i szczepieniach”. Co więcej, ciężar finansowy takich środków nie powinien spoczywać na samych podróżnych.

W miarę łagodzenia ograniczeń dotyczących podróżowania, zdrowie musi pozostać głównym priorytetem. Opierając swoje decyzje na dowodach i podejściu opartym na zarządzaniem ryzykiem, dostosowanym do konkretnej sytuacji, kraje mogą znaleźć właściwą równowagę między zapewnieniem bezpieczeństwa ludziom, ochroną źródeł utrzymania i gospodarki oraz utrzymaniem otwartych granic – powiedział dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Obie agencje ONZ podkreśliły również potrzebę wprowadzenia jasnych i spójnych zasad dotyczących zdrowia i podróżowania. W kontekście pandemii istnieje potrzeba zbudowania globalnej architektury zaufania dla społeczeństw i gospodarek, a turystyka ma „realną szansę przyczynić się do tego procesu, przy czym UNWTO odgrywa tu kluczową rolę – powiedział dr Michael Ryan, dyrektor wykonawczy Programu Sytuacji Nadzwyczajnych dotyczących Zdrowia w WHO.

Właściwie zarządzana turystyka ma potencjał, by działać jako siła napędowa rozwoju i możliwości, co zostało podkreślone w zwiększonym znaczeniu tego sektora w szerszej agendzie rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Miejscowości turystyczne na całym świecie donoszą o zwiększonej liczbie przyjazdów turystów w związku ze złagodzeniem lub zniesieniem ograniczeń. Tendencja ta stanowi potencjał do ożywienia gospodarczego i przywrócenia postępu w rozwoju społecznym.

Źródło: UNWTO / Zdjęcie: Pixabay