UNWTO ZAJMIE SIĘ ZAWIESZENIEM ROSJI

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) zwołała nadzwyczajną sesję swojej Rady Wykonawczej w odpowiedzi na inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Sesja odbędzie się 8 marca w Madrycie.

W związku z wnioskiem Gwatemali, Litwy, Polski, Słowenii i Ukrainy o zawieszenie Federacji Rosyjskiej w prawach członka UNWTO, Sekretarz Generalny UNWTO zwołał nadzwyczajną sesję Rady Wykonawczej, aby zająć się tą sprawą, zgodnie z zasadą 3.4 Regulaminu Rady. Decyzja ta została podjęta po konsultacjach między Sekretarzem Generalnym a Przewodniczącym Rady Wykonawczej.

Rada Wykonawcza zajmie się tego typu wnioskiem po raz pierwszy w historii UNWTO.

Artykuł 3 Statutu UNWTO stanowi, że podstawowymi zasadami Organizacji są „promocja i rozwój turystyki w celu przyczyniania się do rozwoju gospodarczego, międzynarodowego zrozumienia, pokoju, dobrobytu oraz powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka”.

UNWTO jednoznacznie potępiła działania Federacji Rosyjskiej, zauważając, że stanowią one wyraźne naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i są sprzeczne z zasadami zapisanymi w Karcie Narodów Zjednoczonych i Statucie UNWTO.

Źródło: UNWTO / Zdjęcie: Pixabay