WALNE ZEBRANIE MROT

W dniu 27 kwietnia br. w Hotelu Gromada w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Podczas spotkania delegaci udzielili absolutorium Członkom Zarządu, a także wybrali nowy Zarząd MROT oraz Komisję Rewizyjną. W składzie Zarządu znaleźli się: Izabela Stelmańska – Prezes Zarządu, Bartosz Milczarczyk – Wiceprezes Zarządu, Wojciech Rzewuski – Skarbnik oraz członkowie Zarządu – Małgorzata Borkowska, Tadeusz Milik, Rafał Rajkowski oraz Jan Rzeszotarski. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Iwonę Krajewską – Przewodniczącą, Sebastiana Sosińskiego – Sekretarza oraz Wojciecha Brzezińskiego – członka Komisji.

Walne Zebranie przyjęło także Sprawozdanie z działalności MROT oraz Sprawozdanie finansowe za 2021 rok oraz Plan działalności MROT oraz Plan finansowy na rok 2022.

Kolejny etap działalności MROT zapowiada się stabilnie oraz bardzo efektywnie.