WARSZTATY SZLAKU CHOPINOWSKIEGO

W dniu 5 kwietnia br. w siedzibie MROT odbyło się kolejne spotkanie mające na celu zdynamizowanie rozwoju mazowieckich produktów i szlaków turystycznych oraz ich dostosowanie do zmieniających się trendów w rozwoju turystyki. Tym razem spotkaliśmy się z podmiotami zainteresowanymi Szlakiem Chopinowskim.

Na spotkanie zaproszenie przyjęli:
– Monika Patrowicz – Dyrektor Europejskiego Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach
– Aleksandra Gruda – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie
– Małgorzata Kazur – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie, Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli
– Karolina Burczyn – Chopin Point w Warszawie
– Kamila Olesińska-Augustyniak – Stołeczne Biuro Turystyki

Uczestnicy spotkania jednogłośnie uznali, że Szlak Chopinowski ze względu na osobę wielkiego kompozytora ma ogromny potencjał rozwojowy nie tylko na rynku krajowym, ale również międzynarodowym.

Podczas warsztatów dotyczących stanu i kierunków rozwoju Szlaku Chopinowskiego padło wiele postulatów i pomysłów na ożywienie szlaku oraz współpracę. W toku dyskusji i przeprowadzonego głosowania ustalono priorytety najbliższych działań. I tak za najważniejsze uznano działania:
– Współpraca między instytucjami
– Opracowanie planu komercjalizacji szlaku, wspólna promocja
– Opracowanie wycieczek jednodniowych oraz propozycji wyjazdów weekendowych

Oprócz tego do priorytetów mających na celu ożywienie i skomercjalizowanie szlaku zaliczono:
– Ustalenie zasad promocji
– Zebranie oferty poszczególnych podmiotów
– Odświeżenie logotypu
– Badania klientów szlaku
– Działania na rzecz poprawy dostępności miejsc na szlaku poza Warszawą np. wprowadzenie autobusu rejsowego (Warszawa – Żelazowa Wola – Brochów – Sanniki)
– Opracowanie Chopin Break dla tranzytowych pasażerów lotniczych
– „Chopin New Face” – czyli trafienie do innych segmentów niż melomani

Przez całą dyskusję przejawiła się również kwestia przybliżenia Chopina młodemu pokoleniu m.in. przez specjalne lekcje.

Ustalono również potrzebę organizacji kolejnych spotkań i realizacji kolejnych działań mających na celu rozwój przedsięwzięcia.

Zdjęcie: Maciek First