WARSZTATY SZLAKU INDUSTRIALNE MAZOWSZE

W dniu 30 marca br. w siedzibie MROT odbyło się kolejne spotkanie mające na celu zdynamizowanie rozwoju mazowieckich produktów i szlaków turystycznych oraz ich dostosowanie do zmieniających się trendów w rozwoju turystyki. Tym razem spotkaliśmy się z podmiotami zainteresowanymi współpracą w ramach szlaku Industrialne Mazowsze.

Na spotkanie zaproszenie przyjęli:
– Łukasz Kasperczuk – Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Żyrardowa
– Mirosław Zientarzewski – Dyrektor Muzeum Techniki w Warszawie
– Dorota Słowińska-Kamasa – Dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Stefana Woydy w Pruszkowie
– Karina Gołaszewska – Izba Tradycji EKD/WDK
– Karolina Zieleń-Rak – Menedżer Muzeum Polskiej Wódki
– Mariusz Dampc – Junior Project Manager Muzeum Polskiej Wódki
– Michał Duraj, wiceprezes Pieseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej
– Aneta Wachowska – reprezentująca Stację Muzeum oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej
– Tadeusz Milik – Prezes Zarządu Furnel Travel International oraz Szef Forum Turystyki Przyjazdowej

Podczas warsztatów rozwinęła się bardzo interesująca dyskusja na temat zakresu tematycznego przedsięwzięcia oraz potencjału Mazowsza w zakresie rozwoju turystyki industrialnej.

Podobnie jak podczas spotkania dotyczącego rozwoju Szlaku Książąt Mazowieckich uczestnicy wskazali MROT jako pożądanego lidera projektu.

Ponadto za priorytety uznano:
· Wzajemną współpracę oraz wspólną promocję
· Wypracowanie planu działania i wdrożenie nowych, innowacyjnych pomysłów
· Pozyskanie nowych partnerów

Podkreślono potrzebę rozwoju zdywersyfikowanych ofert adresowanych do różnych odbiorców, a także nawiązanie współpracy z biurami podróży.

Do mocnych stron przedsięwzięcia zaliczono:
· Potencjał idei
· Różnorodność ofert
· Potencjał możliwych partnerów
· Inicjatywa wpisuje się w trend zainteresowania industrialem

Spotkanie potwierdziło, iż istnieje potrzeba dalszych prac nad rozwojem tego produktu turystycznego, który może być atrakcyjny dla wielu klientów.

Ustalono również potrzebę organizacji kolejnych spotkań i realizacji kolejnych działań mających na celu rozwój przedsięwzięcia.

Zdjęcie: Maciek First