WAŻNA ROLA TURYSTYKI W ODBUDOWIE GOSPODARKI

Światowa Organizacja Turystyki została doceniona za podkreślanie wartości turystyki i promowanie tego sektora jako filaru pokoju i odbudowy. Na nieformalnym spotkaniu ministrów turystyki UE, francuska prezydencja Rady Europejskiej z zadowoleniem przyjęła przywództwo UNWTO i zauważyła silną jedność sektora w obliczu historycznego wyzwania.

Zwracając się do delegatów, sekretarz generalny UNWTO Zurab Pololikaszwili ostrzegł przed „potrójnym zagrożeniem”, jakim jest trwająca pandemia COVID-19, kryzys klimatyczny i wojna w Europie. Od początku agresji Rosji na Ukrainę UNWTO dołączyło do zdecydowanych głosów potępienia ze strony całego systemu narodów zjednoczonych i innych organów międzynarodowych. W Dijon do przedstawicieli francuskiej prezydencji dołączyli ministrowie z całego regionu, którzy wyrazili uznanie dla jednoznacznego stanowiska kierownictwa UNWTO.

Pololikaszwili podkreślił, że w obliczu takich wyzwań „turystyka ma do odegrania aktywną rolę w potwierdzaniu naszych wspólnych wartości i promowaniu pokoju”, dodając, że jest to rola, którą sektor ten wypełnia. Podobnie jak w czasie pandemii, widzimy to, co najlepsze w turystyce, a wsparcie to będzie w najbliższych dniach coraz większe, większe i silniejsze – dodał.

Podczas gdy ministrowie turystyki 27 państw UE spotkali się osobiście po raz pierwszy od wybuchu pandemii, UNWTO opowiedziała się za wzmocnioną współpracą i solidarnością. „Razem jesteśmy silniejsi” – powiedział Sekretarz Generalny UNWTO podczas konferencji, w której uczestniczył również Thierry Breton, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego. Wszyscy delegaci zostali wezwani do uznania kluczowej roli, jaką ponowne uruchomienie turystyki odegra w promowaniu międzynarodowej solidarności i zapewni nadzieję milionom ludzi w każdym regionie świata.

UNWTO z zadowoleniem przyjęła stopniowe znoszenie i łagodzenie ograniczeń w podróżowaniu wprowadzonych w odpowiedzi na pandemię. Od 15 marca siedem krajów na świecie całkowicie zniosło ograniczenia związane z COVID-19, co jest w pełni zgodne z zaleceniami UNWTO i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a ministrowie 27 państw członkowskich UE zostali wezwani do tego, by nie tracić z oczu wyzwań, które wciąż stoją na drodze do ożywienia sektora.

Sekretarz Generalny UNWTO wezwał rządy państw UE do zapewnienia turystyce wsparcia, które jest niezbędne, aby mogła ona odnieść sukces, jednocześnie wyrażając uznanie dla planów naprawczych wielu państw członkowskich UE. Ukierunkowana pomoc dla turystyki przyniesie korzyści na każdym poziomie sektora, a w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom oraz pracownikom indywidualnym, którzy stanowią do 80% sektora turystycznego – powiedział. Pololikaszwili podkreślił również, że nadszedł czas, by turystyka zwiększyła swoje zaangażowanie w działania na rzecz klimatu, a współpraca ponownie została uznana za podstawę budowania bardziej zrównoważonego i odpornego sektora.

Źródło: UNWTO / Zdjęcie: Pixabay