WCZEŚNIEJSZE OTWARCIE HOTELI W RAMACH AKCJI #OTWIERAMYNAMAJOWKE

Jak pisze w komunikacie PIH, celem inicjatywy “Otwieramy na majówkę” jest poprawa stanu zdrowia Polaków. Izba zamierza ten cel osiągnąć przez „masowe przebranżowienie” obiektów noclegowych na miejsca korzystania z usług “para-medycznych” i leczniczych. Hotele można otworzyć jeszcze przed majówką.

Marek Łuczyński, prezes zarządu Polskiej Izby Hotelarzy, napisał m.in.: “Wychodzimy z założenia, że w tych trudnych czasach hotele „mogą leczyć” oraz mogą pełnić bardzo ważną rolę w systemie prewencji zdrowia publicznego. Poprowadzimy hotelarzy przez proces przeorientowania się na obiekty świadczące usługi para-medyczne i lecznicze.

To nie jest akcja tylko na majówkę. To szansa na egzystencję dla hoteli na czas w trakcie i po pandemii. Wierzymy, że hotelarze mogą pomóc polskiemu rządowi w poszerzeniu bazy rehabilitacyjnej dla m.in tzw. “ozdrowieńców”, którzy wymagają specjalistycznego leczenia/rehabilitacji.

Docelowo pakiety/turnusy rehabilitacyjne w hotelach medycznych oraz w hotelach świadczących usługi para-medyczne według Polskiej Izby Hotelarzy powinny zostać refundowane przez NFZ. Tego typu praktyki mają już miejsce w Niemczech.”
Doradztwo prawne

Współpraca w tym zakresie obejmuje analizę możliwości funkcjonowania obiektu zgodnie z aktualnym rozporządzeniem. Doradcy prawni PIH przygotują administracyjnie obiekt do normalnego funkcjonowania zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Działania te spowodują, iż obiekt będzie działał w pełni legalnie i nie będzie naruszał żadnych przepisów wdrażanych przez ustawodawców.
Adwokaci zrzeszeni w Izbie przeanalizują i wdrożą konieczne zmiany administracyjne oraz organizacyjne (regulaminy etc.) do celu kontynuowania działalności obiektu.

Według założeń organizatorów akcji, w dużej mierze dojdzie do zmian profilu działalności obiektu, w związku z tym kolejnym etapem będzie wsparcie doradców hotelowych zrzeszonych w Izbie, aby zmiany te były dokonane w sposób przemyślany i komplementarny, a obiekt mógł uzyskać w jak najkrótszym czasie przychody pozwalające na pokrycie kosztów przekształceń jak i odrabianie strat w przychodach obiektu.
Doradztwo Hotelowe.

Moduł doradztwa hotelowego będzie oparty w głównej mierze o przygotowanie operacyjnie obiektu do nowego profilu działalności. Będzie on uwzględniał możliwości budżetowe, ale również możliwości techniczne obiektu celem wdrożenia przemian. Analizowany będzie rynek lokalny pod kątem profilu nowej działalności obiektu tak, aby uniknąć przesycenia rynku lokalnego wdrażanymi usługami.

Doradcy również przy budowaniu nowej oferty obiektu dobiorą odpowiednie wyposażenie na bazie sprawdzonych produktów dostępnych na rynku Polskim.

Według założeń PIH, działania doradców również będą zawierały plan marketingowy oraz zaplanowanie nowej polityki cenowej oraz sprzedaży oferty usług zgodnie z wdrożonym nowym profilem działalności obiektu – opartej o analizę rynku lokalnego oraz ewentualnej konkurencji.

PIH, podkreśla w swoim liście, że podczas planowania inwestycji dobierając wyposażenie oraz zakupując rozwiązania technologiczne, współpracując z Izbą i doradcami będzie można już na etapie realizacji tej inwestycji uzyskać konkurencyjne ceny na ich zakup od firm producenckich, co często nie jest w zwykłym procesie zamówienia osiągalne.

Działania doradców hotelowych mają za zadanie wyeliminować zagrożenia podczas dokonywania takich przemian, celem jak najbezpieczniejszego przeprowadzenia ich w obiekcie. Doradcy również na bazie swoich doświadczeń pozwolą uniknąć tzw. złych decyzji, które w procesie inwestycyjnym często występują, a w ostatecznym rozrachunku działań mogą przynieść spore nieprzewidziane koszty dla inwestora.

Więcej informacji: http://polskaizbahotelarzy.pl/Wsparcie_prawne.html

Zdjęcie: Pixabay
Źródło: Polska Izba Hotelarzy