WIEDZA ZAWSZE W CENIE

W dniu 22 maja odbyła się druga część szkolenia pt. „Tworzenie i komercjalizacja produktów turystycznych” organizowanego dla członków Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w ramach Laboratorium Inicjatyw Turystycznych. W trakcie zajęć uczestnicy mogli pozyskać praktyczną wiedzę na temat budowania marki i tworzenia atrakcyjnych produktów turystycznych opartych o lokalny potencjał turystyczny oraz poznać przykłady dobrych praktyk w tej dziedzinie.

W programie szkolenia ujęte zostały następujące zagadnienia:
1. Komercjalizacja produktów turystycznych – podejście praktyczne. Jak stworzyć plan komercjalizacji markowego produktu turystycznego? Uczestnicy w trakcie warsztatu
stworzą plan komercjalizacji produktu turystycznego.
2. Grupy docelowe komunikacji i sprzedaży.
3. Produkt turystyczny na rynku on-line. Jak przygotować ofertę produktu do sprzedaży w kanałach on-line? Dobre praktyki firmy Prezent Marzeń.
Prowadzenie: Michał Basiński, Synergia oraz przedstawiciel firmy Prezent Marzeń.