WOT PRZYGOTOWAŁA TURYSTYCZNE LEKCJE ONLINE DLA SZKÓŁ

Gotowe scenariusze lekcji w ramach „turystycznej szkoły” udostępniła na swojej stronie internetowej Warszawska Organizacja Turystyczna. Pierwotnie projekt miał obejmować wyłącznie wycieczki szkolne, ale ze względu na pandemię i powrót szkół do zdalnego trybu nauczania, został rozszerzony o zajęcia możliwe do przeprowadzenia wirtualnie.


W sierpniu 2020 r. WOT rozpoczęła współpracę z Polską Organizacją Turystyczną przy projekcie realizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt polega na opracowaniu scenariuszy wycieczek szkolnych, a jego celem jest stworzenie narzędzia wspomagającego kadrę pedagogiczną, w edukacji i w planowaniu wycieczek szkolnych. Ze względu na sytuację związaną z COVID 19, projekt został zawieszony.

Miały być wycieczki, będą lekcje online

Jednak w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją i kolejnymi obostrzeniami wprowadzanymi przez rząd, związanymi między innymi ze zmianą sposobu funkcjonowania zarówno szkół, jak i placówek kulturalnych, WOT rozbudowała projekt „Turystyczna szkoła” o ofertę on-line, którą opracowano wspólnie z członkami organizacji.

W tym pomyśle utwierdziła WOT konferencja muzealna EduAkcja 2020, zorganizowana przez Biuro Kultury i Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN” i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, podczas której stołeczne placówki zaprezentowały swoje pomysły na naukę zdalną. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań, przeprowadzonych przez Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”, realizowanych w okresie marzec-czerwiec wśród stołecznych placówek edukacyjnych. Wynika z nich, że z oferty edukacyjnej on-line skorzystało 54 proc. badanych, 46 proc. zaś nie skorzystało, a głównym tego powodem był brak wiedzy na jej temat. Co ciekawe, 67proc. osób, które już skorzystały z oferty on-line, planuje zapisać swoją szkołę na takie zajęcia również w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021.

Pokazać młodzieży szkolnej Warszawę

WOT ma nadzieję, że pomysły lekcji on-line opisane w prezentowanym przez nas zestawieniu, zainspirują wielu nauczycieli lekcji historii, muzyki, chemii czy fizyki, a dla uczniów staną się uatrakcyjnieniem nowej, trudniejszej edukacji z którą przyszło im się mierzyć.

Zebrane oferty znaleźć można pod linkiem: https://odkrywajwarszawe.pl/turystyczna-szkola/


Informację o powyższej ofercie stołecznych instytucji kultury zostaną przekazane do placówek edukacyjnych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wydziałów Edukacji w Urzędach Miast oraz Kuratoriów Oświaty w nowym semestrze szkolnym. Program będzie sukcesywnie dostosowywany do wprowadzanych w nauczaniu zmian.

Docelowo, po zakończeniu kryzysu, przygotowane przez WOT scenariusze wycieczek będą prezentowane na stronie www.turystycznaszkola.gov.pl. W opracowanych programach, oprócz znanych i popularnych miejsc i atrakcji mają być pokazane te, które nie są jeszcze powszechnie znane, a które mogą być inspiracją do efektywnego nauczania, zarówno dla nauczycieli i młodzieży szkolnej. W przygotowanych scenariuszach zaprezentowano aspekt kulturowy i historyczny Warszawy.