WYBRANO NOWE WŁADZE POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI

Podczas XXXVI Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Turystyki wybrano nowe władze oraz dokonano podsumowania czteroletniej kadencji poprzedniej administracji. Okres ten był szczególnie trudny dla branży turystycznej ze względu m.in. na pandemię oraz wybuch wojny w Ukrainie. Jako jedyny zgłoszony kandydat Paweł Niewiadomski został wybrany na stanowisko prezesa Polskiej Izby Turystyki na czwartą już kadencję.

Wyzwania i plany na przyszłość

W swoim przemówieniu kończącym kadencję Paweł Niewiadomski podsumował działania izby w ciągu czterech ostatnich lat. Mówił m.in. o tym, że PIT jako członek ECTAA priorytetowo poszukiwał wsparcia w czasie pandemii, starając się, aby turystyka nie została pominięta. Celem było zagwarantowanie, żeby pomoc trafiła do wszystkich podmiotów w branży, a nie tylko do członków izby. Dodatkowo to dzięki działaniom ECTAA powstał paszport covidowy, krtóry de facto otworzył w pandemii turystykę.

„Pandemia i konflikt wojenny spowodowały, że Polska w odbiorze turystów zagranicznych szczególnie z krajów dalej położonych była krajem przyfrontowym. Turystyka przyjazdowa do Polski ucierpiała. Jednak dzięki staraniom branży oraz współpracy z naszymi krajami partnerskimi, dla których turystyka z Polski stanowi znaczne źródło przychodów, udało nam się przetrwać” – mówił Paweł Niewiadomski, prezes PIT.

Pozytywne efekty przyniosła również kampania „Bezpieczna turystyka”, która została zainicjowana przez Oddział Turystyki Przyjazdowej PIT, Radę Przemysłu Spotkań, Wydarzeń i Polską Radę Turystyki. Skupiono się głównie na pokazaniu, że podróże są bezpieczne zarówno dla turystów, jak i dla pracowników całej branży.

Po zakończeniu okresu odmrażania turystyki po pandemii, lata 2022 i 2023 zostały uznane za punkt zwrotny dla sektora, charakteryzujący się rozpoczęciem szeregu inicjatyw na rzecz branży. Wśród tych działań znajdowała się nowelizacja dyrektyw Unii Europejskiej oraz wprowadzenie do Polskiej Izby Turystyki oddziałów branżowych jako stałych komisji Rady Izby, obejmujących turystykę przyjazdową, wyjazdową oraz dziecięcą i młodzieżową.

Nowa kadencja pod znakiem legislacji

Jak zapowiedział Paweł Niewiadomski, wybrany zdecydowaną większością głosów ponownie na prezesa izby, w nowej kadencji na lata 2024-2028 priorytetem działania będzie głównie zmniejszenie obciążeń finansowych dla przedsiębiorców turystycznych, walka z naruszeniami prawa w turystyce (szara strefa, Lex Kamilek – Anna Ptak będzie odpowiedzialna za wypracowanie standardów ochrony małoletnich dla organizatorów turystyki), przegląd inicjatyw rządowych (włączając w to kwestie związane z najmem krótkoterminowym i opłatą turystyczną), aktywizacja turystyki krajowej, promocja turystyki przyjazdowej, zrównoważony rozwój i pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr.

„Będzie to kontynuacja tego co robiliśmy do tej pory, ale skład zarządu będzie się różnił – zaproponuję radzie rozszerzenie składu członkowskiego o młodszych członków PIT” – komentuje Paweł Niewiadomski.

„Dlaczego warto być w PIT? Monitorujemy kwestie legislacyjne i współtworzymy je na szczeblu unijnym, ale i na szczeblu krajowym. Realizujemy zarządzanie kryzysowe – odkąd pamiętam Izba zawsze uczestniczyła w zarządzaniu kryzysami, gdy tylko coś się działo na rynku albo w mediach. To musimy wzmocnić – polityka informacyjna istnieje, ale trzeba ją dostosować do obecnych trendów. Edukujemy też branżę i rynek m.in. w zakresie podatkowym. Występujemy w mediach przekazując wiedzę na temat rynku” – mówi Niewiadomski.

Integracja turystyki

W dobie zmieniających się trendów rynkowych, istotne staje się akcentowanie wartości dodanej oferowanych produktów turystycznych. Paweł Niewiadomski zwrócił również uwagę na promocję wartości dodanej produktu turystycznego, która nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza w kontekście powrotu do zainteresowania produktami pakietowanymi po pandemii Covid-19. Jednakże równie istotnym aspektem jest rosnący potencjał specjalizacji, widoczny w coraz większej liczbie oferowanych produktów niszowych.

Zaistniała również potrzeba zacieśnienia współpracy między organizatorami turystyki wyjazdowej i przyjazdowej, szczególnie w obliczu trudności wynikających z obecnej sytuacji. Obie te grupy mają często tych samych klientów, podróżujących zarówno zagranicą, jak i po Polsce. Propozycją rozwiązania tego problemu jest stworzenie programu ambasadorskiego, który umożliwiłby turystom pełnienie roli ambasadorów Polski za granicą, jednocześnie integrując obie grupy i kreując synergiczne działania na rzecz promocji turystyki polskiej.

„Organizatorzy turystyki wyjazdowej muszą spełnić wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju, mamy organizatorów turystyki przyjazdowej w dużym kryzysie. Obie te grupy mają tych samych klientów, jeżdżą i za granicę, i po Polsce. Co zrobić, żeby te dwie grupy połączyć? Stwórzmy program ambasadorski, w ramach którego turyści będą ambasadorami Polski za granicą” – podsumowuje prezes PIT.

Kompletna lista nowej Rady Polskiej Izby Turystyki na lata 2024-2028

– Niewiadomski Paweł – prezes Polskiej Izby Turystyki
– Chmielewski Grzegorz – wiceprezes Polskiej Izby Turystyki
– Henicz Piotr – wiceprezes Polskiej Izby Turystyki
– Szczechura Maciej – wiceprezes Polskiej Izby Turystyki
– Nasiłowski Sebastian – skarbnik, członek zarządu Polskiej Izby Turystyki
– Gnusowska–Weiss Karolina – członek zarządu
– Kurak Kamil – członek zarządu
– Laskowski Piotr – członek zarządu
– Turosieńska Katarzyna – członek zarządu
– Radoliński Paweł – sekretarz generalny
– Byliński Paweł
– Ćwigoń–Słomkowska Anna
– Dmytrasz Aleksandra
– Górski Andrzej
– Grzębowski Andreo
– Hanusek Piotr
– Jędrocha Anna
– Kindler Andrzej
– Kołłątaj Andrzej
– Matuszak Jerzy
– Milik Tadeusz
– Molus Janusz
– Ostaszewski Leszek
– Ptak Anna
– Sawiuk Joanna
– Wilk Krzysztof
– Wojtal Dariusz
– Wójcik Maciej
– Zwoliński Bogdan

Źródło i zdjęcie: Wasza Turystyka