WYNIKI NABORU DO PROJEKTU LIT

W dniu 9 maja br., jako ostatni etap kwalifikacji, odbyły się przesłuchania przedstawicieli reprezentujących inicjatywy turystyczne zgłoszone do Programu Inkubacji i Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Mazowsza, będącego częścią Laboratorium Inicjatyw Turystycznych.

Do II etapu oceny merytorycznej Komisja Oceniająca zaprosiła przedstawicieli czterech inicjatyw, które w I etapie oceny merytorycznej uzyskały wymagany próg 20 punktów, przy czym jedna z inicjatyw nie pojawiła się na przesłuchaniach.

W wyniku II etapu oceny merytorycznej ranking zgłoszonych inicjatyw przedstawia się następująco:

  1. „Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Regionu Radomskiego” – suma pkt. 45,
  2. „W krainie przygody” – suma pkt. 43,
  3. „Międzynarodowy zlot pojazdów militarnych w Twierdzy Modlin” – suma pkt. 42,
  4. „Zamki i miasta Księcia Janusza I Wielkiego” – suma pkt. 0.

Najwyższą liczbę punktów uzyskały inicjatywy: „Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Regionu Radomskiego” oraz „W krainie przygody”  i tym samym zakwalifikowały się do Programu Inkubacji i Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Mazowsza, uzyskując tytuł Inicjatywy Turystycznej Mazowsza 2023.

Zwycięzcom gratulujemy i przystępujemy niezwłocznie do realizacji kolejnych etapów projektu.