WZRASTA ZAINTERESOWANIE MAŁYMI OBIEKTAMI NOCLEGOWYMI

Z turystycznych obiektów noclegowych posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych w 2023 r. skorzystało 1,7 mln turystów, którym udzielono 5,7 mln noclegów. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w tego typu obiektach wyniósł 22,4% – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki opracowano na podstawie rocznego badania reprezentacyjnego pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

W 2023 r. w turystycznych obiektach noclegowych posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych przebywało 1,7 mln turystów, z tego 1,4 mln (tj. 84,1% ogółu) turystów krajowych i 0,3 mln (tj. 15,9%) turystów zagranicznych. W porównaniu z 2022 r. liczba turystów ogółem korzystających z noclegów wzrosła o 535,0 tys. osób (tj. o 46,0%). Biorąc pod uwagę pochodzenie turystów, odnotowano zarówno wzrost liczby polskich turystów (o 42,4%), jak i turystów z zagranicy (o 68,2%).

Wśród turystów zagranicznych najliczniejsi byli turyści z Niemiec, którzy stanowili 29,7% ogółu turystów z zagranicy korzystających z noclegów w tego typu obiektach (w 2022 r. – 34,1%). Liczną grupę stanowili również turyści z Ukrainy, którzy stanowili 20,8% (w 2022 r. – 20,1%). Dodatkowo w 2023 r. znacznie wzrosła liczba turystów z Węgier (blisko 18-krotnie więcej niż w 2022 r.), Słowacji (ponad 3,5-krotnie więcej turystów niż w poprzednim roku) i Norwegii (prawie 2,5-krotny wzrost).

W 2023 r. turyści najczęściej korzystali z obiektów położonych w województwie zachodniopomorskim – 22,9% ogółu turystów korzystających z małych obiektów noclegowych. Turyści licznie przebywali również w obiektach położonych w województwach: pomorskim (21,5%) oraz małopolskim (20,1%).

Zdecydowana większość turystów wybierała noclegi w pokojach gościnnych – 1,3 mln osób (tj. 77,6% ogółu turystów), podczas gdy z kwater agroturystycznych skorzystało 0,4 mln osób (tj. 22,4%). W miesiącach wakacyjnych (w lipcu i sierpniu) w małych obiektach noclegowych przebywało 569,9 tys. turystów, co stanowiło 33,6% ogółu osób korzystających z noclegów w ciągu całego roku. Turyści krajowi częściej korzystali z noclegów w sierpniu (249,3 tys. turystów) niż w lipcu (240,4 tys.), natomiast najwięcej turystów zagranicznych przebywało w obiektach noclegowych w lipcu (42,4 tys.). Również w sierpniu było ich znacznie więcej niż w pozostałych miesiącach – 37,8 tys.

W 2023 r. w pokojach gościnnych i kwaterach agroturystycznych udzielono 5,7 mln noclegów, w tym 4,6 mln turystom krajowym i ponad 1,0 mln turystom zagranicznym. W porównaniu z 2022 r. nastąpił wzrost liczby udzielonych noclegów o 44,3% (liczba noclegów turystów krajowych wzrosła o 37,4%, natomiast turystów z zagranicy o 87,4%).

Wśród noclegów turystów zagranicznych przeważały noclegi udzielone turystom z Niemiec, które stanowiły 30,0% ogółu noclegów udzielonych osobom z zagranicy (w 2022 r. – 30,5%). Noclegi turystów z Ukrainy stanowiły 25,4% (w 2022 r. – 28,2%). Największy wzrost w liczbie udzielonych noclegów odnotowano w przypadku turystów z Węgier (44,3 tys. udzielonych noclegów, blisko 16-krotnie więcej niż w 2022 r.), a następnie z Finlandii (13,8 tys. udzielonych noclegów, ponad 5-krotny wzrost w porównaniu z 2022 r.). Zdecydowana większość noclegów turystów zagranicznych w małych obiektach w 2023 r., podobnie jak rok wcześniej, została udzielona w pokojach gościnnych (93,6%).

W 2023 r. najwięcej noclegów udzielono turystom w województwie zachodniopomorskim – 22,7% ogółu noclegów udzielonych w obiektach posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych, a następnie w województwach: pomorskim (22,3%) i małopolskim (20,7%).

W okresie od lipca do sierpnia udzielono 2,2 mln noclegów, co stanowiło 38,0% ogółu noclegów udzielonych w pokojach gościnnych i kwaterach agroturystycznych w 2023 r. Turyści w małych obiektach noclegowych spędzali średnio 3,3 doby (w 2022 r. – 3,4 doby), przy czym nieco dłużej nocowali w pokojach gościnnych (3,5) niż w kwaterach agroturystycznych (2,8). W analogicznym okresie 2022 r. średni czas pobytu jednego turysty w pokoju gościnnym wyniósł 3,3, natomiast w kwaterze agroturystycznej – 3,6 nocy.

Źródło: GUS / Zdjęcie: MROT