WZROST TEMPA ODBUDOWY TURYSTYKI

Turystyka nadal odradza się w szybkim tempie. W skali globalnej, w pierwszym kwartale 2022 roku, destynacje przyjęły prawie trzy razy więcej przyjazdów międzynarodowych niż w tym samym okresie w 2021 roku, a Europa jest liderem w tym sektorze – wynika z danych Światowej Organizacji Turystyki.

Według najnowszego Barometru Turystyki UNWTO, w okresie styczeń-marzec 2022 r. turystyka międzynarodowa odnotowała 182% wzrost w ujęciu rok do roku, a destynacje na całym świecie przyjęły szacunkowo 117 milionów przyjazdów międzynarodowych w porównaniu z 41 milionami w I kwartale 2021 r. Z dodatkowych 76 milionów przyjazdów w ciągu pierwszych trzech miesięcy, około 47 milionów odnotowano w marcu, co świadczy o tym, że ożywienie gospodarcze nabiera tempa.

Europa i obie Ameryki przodują w ożywieniu

Dane UNWTO pokazują, że w pierwszym kwartale 2022 roku Europa przyjęła prawie czterokrotnie więcej przyjazdów międzynarodowych (+280%) niż w pierwszym kwartale 2021 roku, a wyniki te były napędzane przez silny popyt wewnątrzregionalny. W obu Amerykach w ciągu tych samych trzech miesięcy liczba przyjazdów wzrosła ponad dwukrotnie (+117%). Jednak liczba przyjazdów do Europy i obu Ameryk była nadal odpowiednio o 43% i 46% niższa od poziomu z 2019 r.

Bliski Wschód (+132%) i Afryka (+96%) również odnotowały silny wzrost w I kwartale 2022 r. w porównaniu z 2021 r., ale liczba przyjazdów pozostała odpowiednio o 59% i 61% poniżej poziomu z 2019 r. Azja i Pacyfik odnotowały wzrost o 64% w stosunku do roku 2021, ale poziom przyjazdów był o 93% niższy niż w roku 2019, ponieważ kilka kierunków pozostało zamkniętych dla osób podróżujących w celach innych niż służbowe.

W podziale na podregiony, Karaiby i południowa Europa Śródziemnomorska nadal wykazują najszybsze tempo poprawy sytuacji. W obu przypadkach liczba przyjazdów wzrosła do prawie 75% poziomu z 2019 r., a niektóre kierunki osiągnęły lub przekroczyły poziom sprzed pandemii.

Otwieranie się kierunków turystycznych

Chociaż turystyka międzynarodowa pozostaje na poziomie o 61% niższym niż w 2019 r., Światowa Organizacja Turystyki spodziewa się, że stopniowe ożywienie będzie trwało przez cały rok 2022, w miarę jak coraz więcej kierunków będzie łagodzić lub znosić ograniczenia w podróżowaniu i uwalniać się będzie nagromadzony popyt. Na 2 czerwca w 45 destynacji (z czego 31 w Europie) nie obowiązywały żadne ograniczenia związane z COVID-19. W Azji coraz więcej kierunków zaczęło łagodzić te ograniczenia.

Pomimo tych pozytywnych perspektyw, trudne warunki gospodarcze w połączeniu z agresją Rosji na Ukrainie stanowią ryzyko dla trwającego ożywienia w turystyce międzynarodowej. Wydaje się, że jak dotąd ofensywa rosyjska na Ukrainie miała ograniczony bezpośredni wpływ na ogólne wyniki, choć zakłóca ona ruch turystyczny w Europie Wschodniej. Konflikt ma jednak poważne reperkusje gospodarcze w skali globalnej, zaostrzając i tak już wysokie ceny ropy naftowej i ogólną inflację oraz zakłócając międzynarodowe łańcuchy dostaw, co skutkuje wyższymi kosztami transportu i zakwaterowania w sektorze turystycznym.

Dochody z eksportu mają rosnąć szybciej wraz ze wzrostem wydatków

Najnowsze wydanie Barometru Turystyki UNWTO pokazuje również, że w 2021 roku utracono 1 miliard dolarów przychodów turystyki. Należy dodać do tego bilansu strat 1 miliard dolarów utracony w pierwszym roku pandemii. Całkowite przychody z eksportu z turystyki (w tym wpływy z transportu pasażerskiego) osiągnęły szacunkowo 713 mld USD w 2021 r., co oznacza wzrost o 4% w ujęciu realnym w stosunku do 2020 r., ale nadal 61% poniżej poziomu z 2019 r. Wpływy z turystyki międzynarodowej wyniosły 602 mld USD, czyli również o 4% więcej w ujęciu realnym niż w 2020 r. Europa i Bliski Wschód odnotowały najlepsze wyniki, a przychody wzrosły w obu regionach do około 50% poziomu sprzed pandemii.
Wzrasta jednak kwota wydawana na jedną podróż – ze średnio 1000 USD w 2019 r. do 1400 USD w 2021 r.

Silniejsze niż oczekiwano ożywienie gospodarcze

Najnowszy wskaźnik zaufania UNWTO wykazał wyraźny wzrost. Po raz pierwszy od początku pandemii wskaźnik powrócił do poziomu z 2019 roku, odzwierciedlając rosnący optymizm ekspertów ds. turystyki na całym świecie, który wynika z silnego, niewykorzystanego popytu, w szczególności w zakresie podróży wewnątrzeuropejskich i podróży z USA do Europy.

Według najnowszej ankiety panelu ekspertów UNWTO, przytłaczająca większość specjalistów ds. turystyki (83%) widzi lepsze perspektywy na rok 2022 w porównaniu z rokiem 2021, o ile wirus zostanie opanowany, a miejsca docelowe będą nadal łagodzić lub znosić ograniczenia w podróżowaniu. Jednak trwające zamknięcie niektórych głównych rynków wyjazdowych, głównie w Azji i na Pacyfiku, a także niepewność związana z konfliktem rosyjsko-ukraińskim mogą opóźnić skuteczną odbudowę turystyki międzynarodowej.

48% ankietowanych ekspertów widzi obecnie możliwość powrotu liczby przyjazdów międzynarodowych do poziomu z 2019 r. w 2023 r. (w porównaniu z 32% w badaniu styczniowym), podczas gdy odsetek wskazujący, że może to nastąpić w 2024 r. lub później (44%) zmniejszył się w porównaniu z badaniem styczniowym (64%). Tymczasem do końca kwietnia międzynarodowa przepustowość lotnicza w obu Amerykach, Afryce, Europie, na północnym Atlantyku i Bliskim Wschodzie osiągnęła lub jest bliska 80% poziomu sprzed kryzysu, a popyt na nią rośnie.

Światowa Organizacja Turystyki skorygowała swoją wcześniejszą prognozę na rok 2022 ze względu na lepsze od oczekiwanych wyniki w pierwszym kwartale 2022 roku oraz znaczny wzrost rezerwacji lotniczych i perspektywy wynikające z indeksu zaufania UNWTO.

UNWTO prognozuje, że w 2022 roku liczba przyjazdów turystów międzynarodowych osiągnie 55% do 70% poziomu z 2019 roku, w zależności od kilku okoliczności, w tym od tempa, w jakim destynacje będą znosić ograniczenia w podróżowaniu, rozwoju wojny na Ukrainie, ewentualnych nowych ognisk koronawirusa oraz globalnych warunków gospodarczych, w szczególności inflacji i cen energii.

Źródło: UNWTO / Zdjęcie: Unsplash