Zastąpienie kwarantanny testami kluczowe dla turystyki

Zrzeszająca europejskie organizacje przedsiębiorców turystycznych sieć NET z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji dotyczącą europejskiego protokołu testów dla podróżnych oraz wspólnego podejścia do kwarantanny. Jeśli zostanie on prawidłowo wdrożony, przywróci zaufanie podróżnych i pozwoli branży turystycznej na ponowne zniesienie ograniczeń.


Komisja Europejska ponownie wezwała państwa członkowskie do pełnego wdrożenia zalecenia Rady w sprawie wspólnego i skoordynowanego podejścia do ograniczeń w swobodnym przepływie, podkreślając, że obywatele i przedsiębiorstwa potrzebują jasności i przewidywalności. Wszelkie pozostałe środki kontroli na granicach wewnętrznych związane z COVID-19 powinny zostać zniesione.

NET oczekuje na przyjęcie europejskiego protokołu z testów dla podróżnych, jak również wspólnego podejścia do praktyk kwarantanny we wszystkich rodzajach transportu. Branża turystyczna potrzebuje wiarygodnych i skutecznych testów, które zastąpią wymogi dotyczące kwarantanny i inne ograniczenia w podróży, aby przywrócić zaufanie konsumentów do podróży.

Aby jednak takie testy były skuteczne, ważne jest, aby obejmowały następujące elementy:
1/ Wystarczająca przepustowość testów w portach lotniczych, terminalach autobusowych/autokarowych i innych stacjach, aby zapobiec powstawaniu wąskich gardeł;
2/ Wdrożenie szybkich i tanich metod badawczych, takich jak testy antygenowe, dla podróżnych bezobjawowych;
3/ Zniesienie kwarantanny i ograniczeń w przemieszczaniu się w przypadku negatywnych wyników testów;
4/ Wzajemne uznawanie wyników testów przez państwa członkowskie w celu uniknięcia drugiego testu po przybyciu na miejsce;
5/ Zniesienie wymogów w zakresie kwarantanny w odniesieniu do osób o niskim profilu ryzyka, w szczególności:
– Załoga i personel transportowy – przeszkoleni w zakresie zmniejszania ryzyka, przestrzegający szczególnych programów higieny i znajdujący się pod ścisłym nadzorem podmiotów europejskich;
– Osoby podróżujące w interesach – gdy przebywają w obszarze ryzyka krótszym niż 72 godziny, ponieważ są świadome ryzyka i mają minimalny kontakt z miejscową ludnością;
– Podróżujący w zorganizowanych grupach turystycznych – zorganizowane wakacje są organizowane od początku do końca z zachowaniem ścisłych protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przy minimalnym kontakcie z miejscową ludnością podczas pobytu w ośrodku;
– Pasażerowie w tranzycie.
6/ Rozwiązania cyfrowe, takie jak wspólna platforma cyfrowa, na której zamieszczane są formularze lokalizatorów pasażerów i wyniki testów dla każdego podróżnego.

Źródło: NET / Zdjęcie: Pixabay