ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA MOTYWEM NOWEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ

Pandemia covid-19 wyostrzyła świadomość ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia. Turyści wykazują coraz większą chęć przebywania na łonie natury, oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i troskę o swoje samopoczucie. Reagując na światowe trendy konsumenckie i potrzeby klientów Niemiecka Centrala Turystyki uruchomiła nową kampanię promocyjną Feel Good. Na 14 rynkach kampania będzie promować kompleksową ofertę zrównoważonych produktów turystycznych w Niemczech.

Najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju opracowany dla portalu booking.com dowodzi, że pandemia covid-19 nadała impuls ogólnoświatowemu przewartościowaniu postaw w kierunku większej samoświadomości, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej wśród podróżujących. 83% respondentów z 30 krajów uważa zrównoważoną turystykę za niezbędną, a 61% stwierdziło, że pandemia skłoniła ich do przyszłego podróżowania w sposób bardziej zrównoważony. Te ewoluujące potrzeby klienta utwierdzają nas w słuszności obranej przez nas długofalowej strategii kształtowania wizerunku Niemiec jako zrównoważonego kierunku turystycznego. Z kampanią Feel Good chcemy dotrzeć do odbiorców na określonych rynkach źródłowych, informując ich o zrównoważonych produktach i przyczyniamy się do restartu turystyki przyjazdowej. – powiedziała Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT.

Założenia kampanii opierają się na globalnym ukierunkowaniu poglądów na ekorozwój i mają służyć kształtowaniu wizerunku Niemiec jako zrównoważonego celu turystycznego.

Jak podkreśla DZT, zasady zrównoważonego rozwoju dominują w turystyce międzynarodowej w dobie pandemii wywołanej przez koronawirusa i nie tylko. Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO) w następstwie kryzysu spowodowanego przez pandemię zdecydowanie rozszerza swój program działań o strategię Build Back Better. Ranking państw według wartości marki narodowej Anholt-Ipsos Nation Brands Index 2020 (NBI) zalicza aktualnie ochronę środowiska i zasobów naturalnych do najważniejszych problemów ogólnoświatowych. Z badań agencji IPK International wynika, że 80 procent podróżnych uważa za prawdopodobne, iż pandemia doprowadzi do większego zrównoważenia turystyki.

Badanie szeregujące marki kierunków turystycznych Destination Brand 2020 zauważa na ważnych rynkach źródłowych dla niemieckiej turystyki przyjazdowej wyraźnie rosnące zainteresowanie podróżowaniem przyjaznym środowisku naturalnemu, sprawiedliwym ekonomicznie i społecznie. Z raportu zrównoważonej turystyki Sustainable Travel Report opracowanego dla portalu Booking.com na podstawie badania wykonanego na reprezentatywnej próbie prawie 30 000 osób w 30 krajach w czerwcu 2021 r. wynika, że
– 83 procent potencjalnych turystów uważa zrównoważone podróżowanie za niezbędne,
– 61 procent ankietowanych stwierdziło, iż pandemia skłoniła ich do podróżowania w sposób bardziej zrównoważony,
– odsetek osób zgłaszających zamiar nocowania w zrównoważonych obiektach zakwaterowania wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat z 62% do 81%.

Zdjęcie: Pixabay
Źródło: Niemiecka Centrala Turystyki