Dworek Drobnoszlachecki w Gołotczyźnie

W kompleksie muzealnym w Gołotczyźnie można zwiedzić dworek drobnoszlachecki wraz ze spichlerzem, przeniesiony z odległego o kilka kilometrów Mężenina-Węgłowice.

Dworek od pierwszych lat po II wojnie światowej był siedzibą rodziny Rzeczkowskich, właścicieli majątku ziemskiego ulokowany był we wsi Mężenino–Węgłowice w powiecie ciechanowskim. Został zakupiony od prywatnego właściciela, po czym rozebrany i przetransportowany na teren zabytkowego parku w Gołotczyźnie. Budynek parterowy na fundamencie z kamieni polnych. Nakryty dachem naczółkowym kryty blachą z deskowanymi szczytami. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się przeszklony ganek z dwuspadowym daszkiem o niewielkim spadku. Od strony północnej wejście ogrodowe poprzedzone werandą z przeszkleniem, nakrytą jednospadowym daszkiem. We wnętrzu dworku znajduje się ekspozycja, która ma charakter multimedialny i interaktywny pełniąc przede wszystkim funkcje edukacyjne i animacyjne. Dzięki aplikacji multimedialnej można zobaczyć, na przykładzie Mazowsza, tradycje drobnej szlachty również podlaskiej i kresowej. Zadaniem Centrum jest przybliżenie zwiedzającym realiów życia drobnej szlachty od czasu utraty przez Polskę niepodległości, aż do okresu po 1945 r.

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
ul. Świętochowskiego 16, 06-430 Gołotczyzna
muzeum.pozytywizmu@wp.pl
tel. 23 671 30 78
www.muzeumciechanow.pl