Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie)

Słowo cytadela oznacza górującą nad miastem twierdzę. Cytadela Aleksandrowska (od 1918 r. nazywana Warszawską) wzniesiona została na polecenie cara Mikołaja I w latach 1832–1835 po stłumieniu Powstania Listopadowego. W położonym na terenie twierdzy Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oglądać można cele dawnych więźniów politycznych, wśród których byli Gustaw Ehrenberg, ks. Piotr Ściegienny, Romuald Traugutt, Roman Dmowski. Odwiedzjący to miejsce zobaczą pamiątki po nich, fotografie, ówczesną prasę. Odrębną część ekspozycji poświęcono pobytowi Józefa Piłsudskiego w X Pawilonie w roku 1900. Stałą częścią ekspozycji jest także kolekcja prac malarza-sybiraka Aleksandra Sochaczewskiego, działacza konspiracji sprzed 1863 r.

Obok budynku biegnie historyczna droga straceń kończąca się Bramą Straceń. To przez nią wyprowadzano skazańców na miejsce egzekucji. Nieopodal upamiętniono miejsca kaźni: głównie uczestników rewolucji z lat 1905–1907 oraz, na południowych stokach Cytadeli, powstańców styczniowych. Przestrzeń wokół muzeum to również atrakcyjny, sprzyjający refleksji teren spacerów.

ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa
xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl
tel. 22 839 23 83
www.muzeum-niepodleglosci.pl

Muzeum czynne od środy do soboty od 9.00 do 17.00, w niedziele od 9.00 do 16.00

Ceny biletów: normalny – 10 zł, ulgowy – 5 zł.

Przewodnik: 100 zł. W czwartki wstęp wolny.