Śladem Władysława ­Broniewskiego po Płocku

Mnie w tym mieście wszystko wolno – krótko wyjaśnił kierowcy, zaskoczonemu żądaniem zatrzymania auta na środku mostu im. Legionów Piłsudskiego w Płocku, już kombatant i ceniony poeta – Władysław Broniewski, pseudonim Orlik.

Gdy wpatrywał się w toń szeroko rozlanej Wisły, od wieków podmywającej wzgórza jego rodzinnego miasta, ponadtysiącletniego grodu płockiego, czy chciał w nim zostać? A może wspominał tylko założoną tu drużynę harcerską lub czas, gdy z kolegami z gimnazjum przy dawnej ulicy Królewieckiej narażał się na represje za redagowanie antysystemowego pisma pt. Młodzi idą?

Pójdźmy śladem wybitnego piewcy Mazowsza do miejsc, w których kształtowała się jego wrażliwa, a jednocześnie bohaterska natura. Dzięki narracji autentycznego przewodnika miejskiego poznamy przy tym kontekst dziejowy pisanych przez Broniewskiego rewolucyjnych, żołnierskich i lirycznych wierszy.

Fundacja na rzecz Rozwoju Turystyki Ziemi Płockiej
Stary Rynek 8, 09-400 Płock
fundacja@turystykaplock.eu
tel. 24 367 19 44
www.turystykaplock.eu

Spacer tematyczny z przewodnikiem „Śladem Władysława Broniewskiego” 15 zł/os. (grupy min. 15 os.)